Pedagogisch medewerker | Venetiëstraat Eindhoven | 18-36 uur

16 mei 2022

Voor kinderen van 0 tot 21 jaar die wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, is er KluppluZ. Met begeleiding en trainingen biedt KluppluZ hen de kans om optimaal tot ontwikkeling te komen. Zo verovert ieder kind zijn plekje in de maatschappij. Heb je interesse in een baan waar werken met kinderen centraal staat? KluppluZ, onderdeel van Wij zijn JONG, zoekt mensen die vanuit passie voor deze kinderen aan de slag willen op een van onze vestigingen.

Dit ben jij.
Als pedagogisch medewerker bied je zorg op maat, waarbij je planmatig weet te werken. Je kunt differentiatie in ondersteuning aanbrengen. Bent in staat om op een adviserende wijze een bijdrage te leveren aan multidisciplinair overleg binnen verschillende instanties. En bent in staat tot correcte verslaglegging en het opstellen van begeleidingsplannen. Daarnaast heb/ ben je:

 • Een relevante hbo opleiding, bijvoorbeeld in Pedagogiek, SPH of Pabo en ervaring in het werken met de doelgroep. 
 • Beschikbaar voor in ieder geval 18 uur per week, verdeeld over 4 of 5 middagen (naschoolse gespecialiseerde opvang). In de schoolvakanties en op studiedagen hele dagen. Het is bespreekbaar hele dagen te werken, waarbij je in de ochtend ambulante trajecten verzorgt.
 • Passie voor het begeleiden en ondersteunen van kinderen zodanig dat zij zich volgens het pedagogisch plan ontwikkelen. 
 • Relevante werkervaring in jeugdzorg, het (speciaal) onderwijs of gehandicaptenzorg en kennis van de doelgroep. 
 • Kennis van Video Interactie Begeleiding en/of bijvoorbeeld Rots en Water.

 
Dit krijg jij. 

 • Een sociale werksfeer, waarbij je jezelf kunt blijven ontwikkelen en wordt uitgedaagd bij de inhoud van je werk.  
 • Bij ons krijg je als gekwalificeerde pedagogisch medewerker direct een vast dienstverband. Dit geeft zekerheid voor jou, voor ons en zorgt voor stabiliteit op de groep: een win-win-win situatie voor iedereen.
 • Salaris conform cao Kinderopvang, schaal 7 (min € 2.453,- tot € 3.245,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week), passend bij ervaring en kwalificaties.
 • Bijna 6 weken vakantie per jaar.  
 • 8% vakantiegeld in mei en 3% eindejaarsuitkering in december.  
 • Bijdrage in de pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.  
 • Tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.  
 • Korting op je zorgverzekering en sportabonnement.

Dit is KluppluZ.
KluppluZ is onderdeel van Wij zijn JONG, een landelijke organisatie met ruim 2000 medewerkers voor de verrijking van jeugdontwikkeling. Binnen deze organisatie werken de divisies Korein, Skar, Kwink, Edux, Spelenderwijs en KluppluZ samen vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en strategie. Dit zorgt ervoor dat we direct en indirect iets betekenen in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 21 jaar én in die van onze medewerkers.

Dit doe jij.
Het doel van gespecialiseerde groepsbegeleiding is om kinderen, binnen hun mogelijkheden, te versterken in hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen. KluppluZ biedt naast de gespecialiseerde groepsbegeleiding ook nog andere diensten ter ondersteuning zoals: gespecialiseerde thuisbegeleiding, en (individuele) onderwijs en kinderopvangarrangementen.

De medewerkers werken o.a. samen met de wijkteams, Centrum Jeugd en Gezin, Kinderopvang, peuterwerk, Onderwijs, Integrale Vroeghulp, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Jeugdhulpverlening. Daarnaast worden op maat fysiotherapeuten en of logopedisten betrokken. 

We zijn op zoek naar een professional met een missie, die in staat is om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen dusdanig te vergroten zodat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling. Je hebt passie voor dit vak, kunt omgaan met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of kinderen met een diagnose zoals ADHD, ASS, taal, spraak, motorische ontwikkelachterstand, ODD, NLD, cognitieve beperking, hechtingsstoornis en meervoudige beperking.

Je bent in staat om individuele begeleidingsplannen op te stellen en bent goed in de afstemming en samenwerking met ouders en verschillende disciplines. Het kind staat centraal in alle doelen die we stellen en bij de activiteiten die we plannen.

Dit is jouw werkplek.
Ieder kind heeft recht zijn of haar plekje. Op school, thuis en in de wereld. Vaak gebeurt dat vanzelf, maar soms hebben kinderen behoefte aan een beetje extra ondersteuning. Bijvoorbeeld als contact maken met anderen niet vanzelf gaat. Als de behoefte aan structuur en voorspelbaarheid groot is. Of als meekomen niet vanzelfsprekend is omdat zij achterblijven in hun ontwikkeling.

KluppluZ locatie Venetiëstraat Eindhoven is een locatie waarvoor we een pedagogisch professional zoeken met ervaring in en affiniteit met gehandicaptenzorg en het werken met kinderen met een grote leer- en ontwikkelingsachterstand. Degene die wij zoeken is een persoon die stevig staat, kan doorpakken en het voortouw durft te nemen. 
 

Werken aan de toekomst van kinderen.
KluppluZ is onderdeel van Wij zijn JONG. Samen werken wij aan de toekomst van kinderen. Wil jij hieraan bijdragen? 

Reageer nu!
Pedagogisch medewerker | Venetiëstraat Eindhoven | 18-36 uur