Coronavirus

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Op deze informatiepagina vind je een lijst met veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Stel deze dan via een e-mail aan info@kluppluz.nl

Status 25-03-2020 - 10.00 uur

Onze locaties zijn open voor noodopvang.

Zonder tegenbericht zijn onze locaties geopend voor kinderen die klachtenvrij zijn en waarvan tenminste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep.

Afmelden kinderen
Komt je kind de komende periode niet naar de opvang? Dan vragen we je om het af te melden door middel van een e-mailbericht aan de locatie.

Voor afmeldingen voor ambulante trajecten of schoolonderzoeken kun je contact opnemen met de begeleider, of een bericht sturen aan info@kluppluz.nl.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Vraag en antwoord

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 
RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Mag mijn kind komen wanneer maar één van de ouders een cruciaal beroep heeft? 
Voor kinderen van wie minimaal één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep en waar opvang thuis niet mogelijk is, is er wel opvang in de school en de kinderopvanglocatie. Uitgangspunt is dat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen

Krijg ik mijn geld terug van de uren dat ik geen gebruik maak van de kinderopvang?  
Ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, krijgen een compensatie van de eigen bijdrage. Om in aanmerking te komen is het van belang dat u uw factuur ook nu volledig door blijft betalen.

De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over:

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3.500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders.

Aan gebruik van noodopvang zijn geen extra kosten verbonden.

Voor wie is de compensatie bedoeld?  
Ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, kunnen hun geld terugkrijgen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die nu aan het werk zijn.

Deze maatregel geldt helaas niet voor klanten die een andere bijdrage in de kosten dan de kinderopvangtoeslag ontvangen. Zodra wij meer weten, informeren wij u hier over.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren?  
De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: Het is de bedoeling dat de Belastingdienst de eigen bijdragen van ouders aan de 3.500 kinderopvangorganisaties overmaakt. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Hoe de overheid dit gaat organiseren en wanneer, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren we u uiteraard zo snel mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Moet ik alle kosten blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja. Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.

Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.

De rijksoverheid meldt dat het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 6 april, later wordt overgemaakt aan de ouders. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid
 
Mijn kind zou nu komen wennen. Gaat dit door?  
De wenmomenten worden verzet na 6 april. Uitzondering zijn de wenmomenten voor kinderen van ouders in de cruciale beroepsgroepen. Hun wenmomenten worden ingepland mits het kind klachtenvrij is. Wij nemen contact op om een nieuw wenmoment in te plannen. 

Waar vind ik meer informatie over jeugdzorg in de regio West-Brabant?
Bekijk de veelgestelde vragen op de website van regiowbo op www.regiowbo.nl/faq/ 

Heeft u nog andere vragen?
Heeft u een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan info@kluppluz.nl.

corona-poster.png