Trainingen voor kinderen

Groepstrainingen 
De trainingen binnen KluppluZ hebben als doel om kinderen een vaardigheid aan te leren waardoor zij kunnen groeien in hun zelfvertrouwen en zelfredzamer zijn. De trainingen worden in groepen aangeboden, afhankelijk van de te leren vaardigheid. De meeste trainingen bestaan uit 6 tot 8 bijeenkomsten met het kind in een groep van maximaal 12 kinderen. Voor sommige trainingen kan een kleine groep van maximaal 4 kinderen wenselijk zijn, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouderbetrokkenheid is bij alle trainingen een vast onderdeel. Indien wenselijk wordt ook school en/of groepsbegeleiding ingeschakeld om het kind te helpen groeien. 

Rots en Water (ook op maat)  
Met de weerbaarheidstraining Rots en Water leert KluppluZ kinderen sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Soms kunnen kinderen namelijk wel wat extra hulp gebruiken op het gebied van weerbaarheid of met het omgaan van emoties. Deze training bestaat uit een weerbaarheidsprogramma en een effectief anti-pest-programma. Weerbaarheid (Rots) en solidariteit (Water) worden in balans gepresenteerd en getraind. Door sport, spel en bewegen, ontwikkelen kinderen vaardigheden zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren. De actie wordt afgewisseld met kringgesprekken en reflectiemomenten.   
  
KIES   
Met de speel- en praatgroep KIES van KluppluZ leren kinderen de scheiding van hun ouders begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om om te gaan met alles wat ze moeilijk vinden bij de scheiding. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. 

Vind de juiste hulp

Wij denken graag met je mee. Laat je gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.

Heb je zelf al stappen ondernomen? 

Denk aan contact met gemeente, school, consultatiebureau enz. Heb je al een contactpersoon? Vermeld dan hier de naam.

Voor professionals

Je eigen talent benutten én dat van het kind nog meer laten stralen? Wij bieden diverse ondersteuningsmogelijkheden om jou hiermee te helpen. Ons zusterbedrijf Edux is gespecialiseerd in trainingen voor professionals in de kinderopvang en onderwijs. Samen zetten wij jou in je kracht.