Onderzoek

Als er vragen zijn over het gedrag van een kind is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat de achtergrond daarvan is. Onderzoek kan nodig zijn om te bepalen welke aanpak het beste werkt. In opdracht van ouders en school doet KluppluZ onderzoek naar gedragsproblemen, leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen bij kinderen van 3 tot 18 jaar.  Ook voor diagnose stellend onderzoek naar bijvoorbeeld autisme, ADHD, of dyslexie kunnen ouders bij KluppluZ terecht. KluppluZ werkt oplossingsgericht en niet diagnosegericht. 

Het team van orthopedagogen, (GZ-)psychologen en regiebehandelaren weegt bij ieder kind zorgvuldig af of er een meerwaarde is van het stellen van een DSM-V-diagnose.   

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek ontvangen betrokkenen een advies en concrete handvatten waar zelf mee aan de slag kan worden gegaan. Maar als dat nodig is kan er ook een behandeltraject geadviseerd worden. Ook deze ondersteuning kan KluppluZ bieden. 

KluppluZ hanteert voor onderzoek een doorlooptijd van maximaal drie maanden. Onderzoek kan worden gefinancierd door de gemeente, scholen, samenwerkingsverbanden en ouders. Wanneer er sprake is van brede problematiek wordt onderzoek vaak door gemeenten bekostigd. Als er uitsluitend een hulpvraag komt vanuit school dan wordt het traject door scholen vergoed. 

Behandeling

Deze vorm van hulp wordt ingezet wanneer begeleiding of een training onvoldoende toereikend is om de ontwikkeling van een kind te stimuleren. Het traject wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog in samenwerking met een regiebehandelaar. De eis om een regiebehandelaar te koppelen aan trajecten is conform de Jeugdwet. Behandeling wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet of door ouders.  

Meer weten?

Neem contact op