Dyscalculieonderzoek

Als een kind op school achterblijft heeft met rekenen, terwijl de ontwikkeling op de overige vakken wel voldoende verloopt, kan er sprake zijn van dyscalculie. Met een dyscalculieonderzoek kan dit bekeken worden. Tijdens dit onderzoek wordt de rekenontwikkeling breed in kaart gebracht. Ook worden overige vaardigheden die van belang zijn onder de loep genomen. Op basis hiervan kan dyscalculie vastgesteld worden en kunnen handelingsadviezen gegeven worden voor de verdere aanpak van en ondersteuning op de problemen van het kind. Voor een dyscalulieonderzoek plaats kan vinden moet het rekenprotocol op school gevolgd zijn er moet er sprake zijn geweest van voldoende ondersteuning. Een dyscalculieonderzoek wordt in de regel niet vergoed vanuit de Jeugdwet. Ouders en scholen bekostigen dit vaak zelf.

Hoe werkt KluppluZ?

KL_487121_Iconen_proces_OUDERS_neutraal.jpg

 

Meer weten?

Wil je meer informatie? Bijvoorbeeld wat je van ons kunt verwachten, welke stappen genomen worden of wie de kosten betaalt? Deze informatie kun je op deze pagina vinden.

Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Bel ons op 040 - 294 89 39 of vul het contactformulier in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met jou op.