Dyslexieonderzoek

Sommige kinderen hebben op school veel moeite met technisch lezen, soms gecombineerd met spelling, terwijl zij op de overige vakken wel goed vooruit gaan. Bij deze kinderen kan er sprake zijn van dyslexie, wat met een dyslexieonderzoek bekeken kan worden. Tijdens dit onderzoek wordt de lees- en spellingsontwikkeling in kaart gebracht evenals dyslexietyperende vaardigheden en overige vaardigheden die hierbij van belang zijn. Op basis hiervan kan dyslexie vastgesteld worden en kunnen ook handelingsadviezen gegeven worden voor de verdere aanpak van de problemen van het kind. Voor een dyslexieonderzoek plaats kan vinden moet het dyslexieprotocol op de basisschool gevolgd zijn en moet er sprake zijn geweest van voldoende extra ondersteuning op school. Een dyslexieonderzoek kan plaatsvinden via de vergoede jeugdzorg, hiervoor moet aan de criteria van vergoeding EED worden voldaan, dit wordt beoordeeld door een door gemeente aangewezen poortwachter (in veel gevallen het samenwerkingsverband van de regio). Ouders of scholen kunnen ook zelf een dyslexieonderzoek bekostigen. Er moet dan wel aan de voorwaarden van het dyslexieprotocol zijn voldaan.

Hoe werkt KluppluZ?

KL_487121_Iconen_proces_OUDERS_neutraal.jpg

 

Meer weten?

Wil je meer informatie? Bijvoorbeeld wat je van ons kunt verwachten, welke stappen genomen worden of wie de kosten betaalt? Deze informatie kun je op deze pagina vinden.

Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Bel ons op 040 - 294 89 39 of vul het contactformulier in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met jou op.