Dyslexieonderzoek

Sommige kinderen hebben op school veel moeite met technisch lezen, soms gecombineerd met spelling, terwijl zij op de overige vakken wel goed vooruit gaan. Bij deze kinderen kan er sprake zijn van dyslexie, wat met een dyslexieonderzoek bekeken kan worden. Tijdens dit onderzoek wordt de lees- en spellingsontwikkeling in kaart gebracht evenals dyslexietyperende vaardigheden en overige vaardigheden die hierbij van belang zijn. Op basis hiervan kan dyslexie vastgesteld worden en kunnen ook handelingsadviezen gegeven worden voor de verdere aanpak van de problemen van het kind. Voor een dyslexieonderzoek plaats kan vinden moet het dyslexieprotocol op de basisschool gevolgd zijn en moet er sprake zijn geweest van voldoende extra ondersteuning op school. Een dyslexieonderzoek kan plaatsvinden via de vergoede jeugdzorg, hiervoor moet aan de criteria van vergoeding EED worden voldaan, dit wordt beoordeeld door een door gemeente aangewezen poortwachter (in veel gevallen het samenwerkingsverband van de regio). Ouders of scholen kunnen ook zelf een dyslexieonderzoek bekostigen. Er moet dan wel aan de voorwaarden van het dyslexieprotocol zijn voldaan.

Vind de juiste hulp

Wij denken graag met je mee. Laat je gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.

Heb je zelf al stappen ondernomen? 

Denk aan contact met gemeente, school, consultatiebureau enz. Heb je al een contactpersoon? Vermeld dan hier de naam.