Enkelvoudig onderzoek

Als er een specifieke vraag is over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, vaak gericht op één of twee aandachtsgebieden in de ontwikkeling, kan een enkelvoudig onderzoek uitkomst bieden. Dit is een kort onderzoek waarbij één of enkele duidelijk afgebakende elementen in de ontwikkeling of vaardigheden van een kind in kaart gebracht wordt (bv. de cognitieve ontwikkeling, de executieve functies, de leerontwikkeling op een specifiek gebied of een combinatie van twee van deze gebieden). Het onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog/psycholoog met een diagnostiekaantekening en SKJ-registratie.  

Een enkelvoudig onderzoek bevat tenminste de volgende onderdelen: 

  • Dossieranalyse  
  • Individueel testonderzoek, en/of  
  • Vragenlijsten en/of  
  • Observaties en/of  
  • Gesprekken met betrokkenen  
  • Rapportage  
  • Nabespreking met ouders (en evt school, kind en andere betrokkenen) 
  • Terugkoppeling naar eventuele verwijzer  

Een enkelvoudig onderzoek wordt meestal bekostigd door ouders of school, in enkele gevallen is bekostiging vanuit de Jeugdwet mogelijk 

Vind de juiste hulp

Wij denken graag met je mee. Laat je gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.

Heb je zelf al stappen ondernomen? 

Denk aan contact met gemeente, school, consultatiebureau enz. Heb je al een contactpersoon? Vermeld dan hier de naam.