Enkelvoudig onderzoek

Als er een specifieke vraag is over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, vaak gericht op één of twee aandachtsgebieden in de ontwikkeling, kan een enkelvoudig onderzoek uitkomst bieden. Dit is een kort onderzoek waarbij één of enkele duidelijk afgebakende elementen in de ontwikkeling of vaardigheden van een kind in kaart gebracht wordt (bv. de cognitieve ontwikkeling, de executieve functies, de leerontwikkeling op een specifiek gebied of een combinatie van twee van deze gebieden). Het onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog/psycholoog met een diagnostiekaantekening en SKJ-registratie.  

Een enkelvoudig onderzoek bevat tenminste de volgende onderdelen: 

  • Dossieranalyse  
  • Individueel testonderzoek, en/of  
  • Vragenlijsten en/of  
  • Observaties en/of  
  • Gesprekken met betrokkenen  
  • Rapportage  
  • Nabespreking met ouders (en evt school, kind en andere betrokkenen) 
  • Terugkoppeling naar eventuele verwijzer  

Een enkelvoudig onderzoek wordt meestal bekostigd door ouders of school, in enkele gevallen is bekostiging vanuit de Jeugdwet mogelijk 

Hoe werkt KluppluZ?

KL_487121_Iconen_proces_OUDERS_neutraal.jpg

 

Meer weten?

Wil je meer informatie? Bijvoorbeeld wat je van ons kunt verwachten, welke stappen genomen worden of wie de kosten betaalt? Deze informatie kun je op deze pagina vinden.

Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Bel ons op 040 - 294 89 39 of vul het contactformulier in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met jou op.