Meervoudig onderzoek (breed psychologisch onderzoek)

Als er over het gedrag en de ontwikkeling van een kind meerdere vragen zijn op één of meerdere aandachtsgebieden, of er vraag is naar een mogelijke diagnose, is het goed om de ontwikkeling breed te bekijken. In een breed psychologisch onderzoek wordt aan de hand van de vooraf opgestelde hulpvragen en met gebruik van verschillende instrumenten en methoden de ontwikkeling in kaart gebracht. Dit wordt vaak bekostigd vanuit de Jeugdwet, maar bekostiging door ouders of school is ook mogelijk.  

Onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog met een diagnostiek aantekening en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registratie, onder supervisie van de regiebehandelaar (GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist NVO of Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.  

Een breed psychologisch onderzoek bevat de volgende onderdelen:  

  • Intakegesprek  
  • Observatie(s)  
  • Vragenlijsten  
  • Testonderzoek bij het kind  
  • Rapportage met handelingsgerichte adviezen  
  • Interdisciplinair overleg  
  • Nabespreking met ouders (en evt school, kind en andere betrokkenen)  
  • Evaluatie  
  • Terugkoppeling naar eventuele verwijzer  


“Door hulp te zoeken, plaats je een kind niet in een hokje en geef je het geen stempel, maar juist een gouden ticket naar een stabiele en gelukkige toekomst.”

Bij Sara dachten we nooit aan autisme. Ze maakt contact en heeft vriendjes en vriendinnetjes. De begeleiding van KluppluZ heeft ertoe geleid dat we onderzoeken lieten doen. Hieruit kwam tóch de diagnose autisme. Doordat we nu weten wat er speelt kunnen we haar ook echt helpen en hebben we weer een vrolijk kind. Lees verder >

Bekijk alle reviews

Hoe werkt KluppluZ?

KL_487121_Iconen_proces_OUDERS_neutraal.jpg

 

Meer weten?

Wil je meer informatie? Bijvoorbeeld wat je van ons kunt verwachten, welke stappen genomen worden of wie de kosten betaalt? Deze informatie kun je op deze pagina vinden.

Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Bel ons op 040 - 294 89 39 of vul het contactformulier in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met jou op.