Schoolkeuze en onderzoek leerwegondersteuning (LWOO)

KluppluZ biedt scholen ondersteuning bij het vormgeven van schoolkeuze-advies in groep 7 en 8 door het  groepsgewijs afnemen van een capaciteitenonderzoek (NIO) of onderzoek naar didactisch niveau (drempelonderzoek). Aanvullend kunnen wij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling (NPV-J/PMT-K) groepsgewijs in kaart brengen in een zogenaamd NIO+ onderzoek. Deze kennis helpt leerkrachten een weloverwogen schoolkeuze-advies te geven voor het voortgezet onderwijs. Ook ondersteunt KluppluZ middelbare scholen in de aanvraag van LWOO op het VMBO. 

Daarnaast biedt KluppluZ scholen in de groepen 4 t/m 8 ondersteuning bij het groepsgewijs in beeld brengen van onderwijsbehoeften en het leerpotentieel de capaciteiten en het leervermogen (NSCCT) van leerlingen. 

KluppluZ biedt binnen dit kader de volgende producten aan: 

Capaciteiten onderzoek  

  • Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) is een capaciteitentest voor groep 7 en 8 en wordt ingezet als onderbouwing van het schooladvies voor het type voortgezet onderwijs (VO).  
  • De Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) is een niet-schoolse test die het leervermogen van leerlingen meet. De NSCCT kijkt naar het vermogen van de leerling om toekomstige kennis te verwerven, in tegenstelling tot veel testen die zich richten op de reeds verworven kennis. Deze test kan in groep 4 t/m 8 afgenomen worden. 
  • Wechsler Non-Verbaal (WNV) is een individuele non-verbale capaciteitentest. Deze test is bedoeld om het cognitieve prestatieniveau voor leerlingen, waarvoor een taalgebonden capaciteitentest niet geschikt is, op een eerlijke en betrouwbare manier te kunnen beoordelen.  

Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling 

  • De Junior Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J 2) is een zelfbeoordelingsvragenlijst en geeft een score op vijf verschillende persoonlijkheidskenmerken, namelijk: inadequatie, volharding, sociale inadequatie, recalcitrantie, dominantie. Onderdeel van NIO+                                                                        
  • De Prestatiemotivatie test voor kinderen (PMTK-2) is een zelfbeoordelingsvragenlijst voor het vaststellen van de prestatiemotivatie, negatieve faalangst, positieve faalangst en sociale wenselijkheid bij een leerling. Onderdeel van NIO+  

Onderzoek naar didactisch niveau  

  • Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor de overgang naar het gehele voortgezet onderwijs. De toets is voor alle schoolverlaters bruikbaar en richt zich op het didactisch presteren van de leerling.  
  • TPVO is een digitale testserie om het didactisch functioneren van de leerlingen in kaart te brengen. Met de TPVO worden de vier domeinen: Begrijpend Lezen, Spelling, Inzichtelijk Rekenen en Technisch Lezen methodeonafhankelijk getoetst. De TPVO kan gebruikt worden voor de aanvraag van LWOO.  

Vind de juiste hulp

Wij denken graag met je mee. Laat je gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.

Heb je zelf al stappen ondernomen? 

Denk aan contact met gemeente, school, consultatiebureau enz. Heb je al een contactpersoon? Vermeld dan hier de naam.