Schoolkeuze en onderzoek leerwegondersteuning (LWOO)

KluppluZ biedt scholen ondersteuning bij het vormgeven van schoolkeuze-advies in groep 7 en 8 door het  groepsgewijs afnemen van een capaciteitenonderzoek (NIO) of onderzoek naar didactisch niveau (drempelonderzoek). Aanvullend kunnen wij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling (NPV-J/PMT-K) groepsgewijs in kaart brengen in een zogenaamd NIO+ onderzoek. Deze kennis helpt leerkrachten een weloverwogen schoolkeuze-advies te geven voor het voortgezet onderwijs. Ook ondersteunt KluppluZ middelbare scholen in de aanvraag van LWOO op het VMBO. 

Daarnaast biedt KluppluZ scholen in de groepen 4 t/m 8 ondersteuning bij het groepsgewijs in beeld brengen van onderwijsbehoeften en het leerpotentieel de capaciteiten en het leervermogen (NSCCT) van leerlingen. 

KluppluZ biedt binnen dit kader de volgende producten aan: 

Capaciteiten onderzoek  

  • Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) is een capaciteitentest voor groep 7 en 8 en wordt ingezet als onderbouwing van het schooladvies voor het type voortgezet onderwijs (VO).  
  • De Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) is een niet-schoolse test die het leervermogen van leerlingen meet. De NSCCT kijkt naar het vermogen van de leerling om toekomstige kennis te verwerven, in tegenstelling tot veel testen die zich richten op de reeds verworven kennis. Deze test kan in groep 4 t/m 8 afgenomen worden. 
  • Wechsler Non-Verbaal (WNV) is een individuele non-verbale capaciteitentest. Deze test is bedoeld om het cognitieve prestatieniveau voor leerlingen, waarvoor een taalgebonden capaciteitentest niet geschikt is, op een eerlijke en betrouwbare manier te kunnen beoordelen.  

Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling 

  • De Junior Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J 2) is een zelfbeoordelingsvragenlijst en geeft een score op vijf verschillende persoonlijkheidskenmerken, namelijk: inadequatie, volharding, sociale inadequatie, recalcitrantie, dominantie. Onderdeel van NIO+                                                                        
  • De Prestatiemotivatie test voor kinderen (PMTK-2) is een zelfbeoordelingsvragenlijst voor het vaststellen van de prestatiemotivatie, negatieve faalangst, positieve faalangst en sociale wenselijkheid bij een leerling. Onderdeel van NIO+  

Onderzoek naar didactisch niveau  

  • Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor de overgang naar het gehele voortgezet onderwijs. De toets is voor alle schoolverlaters bruikbaar en richt zich op het didactisch presteren van de leerling.  
  • TPVO is een digitale testserie om het didactisch functioneren van de leerlingen in kaart te brengen. Met de TPVO worden de vier domeinen: Begrijpend Lezen, Spelling, Inzichtelijk Rekenen en Technisch Lezen methodeonafhankelijk getoetst. De TPVO kan gebruikt worden voor de aanvraag van LWOO.  


“Het is heel waardevol om te zien wat er écht in leerlingen zit”

Ik werk nu vijf jaar op deze basisschool als leerkracht in groep 8. Elk jaar neemt KluppluZ bij ons de NIO toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af. Ik vind het altijd erg fijn dat een andere persoon op een andere manier kijkt naar de prestaties van de leerlingen. Zelf kijken we natuurlijk naar de lesstof, maar het is heel waardevol om aan de hand van de NIO te zien wat er écht in de leerlingen zit. Dus dat je niet alleen kijkt naar wat ze kunnen leren, maar ook naar hun andere vaardigheden. Lees verder >

Bekijk alle reviews

Hoe werkt KluppluZ?

KL_487121_Iconen_proces_OUDERS_neutraal.jpg

 

Meer weten?

Wil je meer informatie? Bijvoorbeeld wat je van ons kunt verwachten, welke stappen genomen worden of wie de kosten betaalt? Deze informatie kun je op deze pagina vinden.

Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Bel ons op 040 - 294 89 39 of vul het contactformulier in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met jou op.