Begeleiding op kinderopvang (KOZA)

Een kind ontwikkelt zich in fases/met sprongen. Niet alle kinderen maken op hetzelfde moment dezelfde ontwikkeling door. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Met het kinderopvang-zorg arrangement biedt KluppluZ preventieve ondersteuning voor het kind in de kinderopvang wanneer er signalen zijn ontstaan dat hij of zij (tijdelijk) een extra ondersteuningsbehoefte heeft. 

Ondersteuning op de reguliere opvang

Met deze begeleiding streven we ernaar om de reguliere opvang voor zo veel mogelijk kinderen toegankelijk te houden door expertise toe te voegen en praktische ondersteuning te bieden.

Op tijd ondersteuning bieden helpt

Juist voor de kinderen die zich langzamer of sneller ontwikkelen dan het gemiddelde, is het van extra groot belang om dit zo vroeg mogelijk te signaleren en te volgen. Hoe eerder we iets signaleren, waarbij de leeftijd van een kind een grote rol speelt, hoe meer er bereikt kan worden. Dit is op de eerste plaats in het belang van de ontwikkeling van het kind. Door tijdig de juiste ondersteuning te bieden kan later (langdurige) zwaardere en veelal ook een duurdere vorm van behandeling voorkomen worden en mogelijk uitblijven. 

Ondersteuning professionals

Het inzetten van dit arrangement resulteert ook in een kwaliteitsimpuls in de ondersteuning aan de betrokken professionals van de kinderopvanggroep van het kind. Het verhoogt de pedagogische kwaliteit  zoals competentie ontwikkeling in vroegsignalering, en het biedt de medewerkers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. 

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.


"We merkten meteen verandering"

Cas is anderhalf jaar als hij op de opvang kinderen bijt. Ook heeft hij moeite met het verwerken van alle prikkels in de groep. De manager van de opvanglocatie besluit de hulp van KluppluZ in te schakelen. Nu, anderhalf jaar later, is Cas aangemeld bij een reguliere basisschool. Hier gaat hij naar toe zodra hij vier jaar wordt. Zijn moeder vertelt wat KluppluZ heeft betekent voor Cas én voor zijn ouders. Lees verder >

Bekijk alle reviews

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

KluppluZ biedt extra ondersteuning voor kinderen van 0 tot 18 jaar die dat (tijdelijk) nodig hebben. Die hulp bieden wij als het gaat om gedrag, leren en emotie.

Neem contact op | Bekijk onze locaties