Begeleiding Thuis

Soms lukt opvoeden even niet zoals ouders/verzorgers het graag zouden willen. In deze situaties biedt KluppluZ de mogelijkheid van een tijdelijke begeleiding in de thuissituatie. Door met een gespecialiseerde medewerker van KluppluZ te kijken naar oorzaken van gedrag en samen te zoeken naar oplossingen, krijgen ouders weer grip op de opvoeding en vertrouwen in de aanpak van hun kind.

Altijd op maat 

Onze medewerker geeft individuele begeleiding om het gezin weer fijner te laten draaien. De thuisbegeleiding van KluppluZ kan in verschillende situaties worden ingezet. Een thuisbegeleiding is altijd op maat en kan, in tegenstelling tot andere vormen van ambulante begeleiding, in de avond en/of in het weekend plaatsvinden omdat dit de tijdstippen zijn dat ouders ondersteuning nodig hebben (als het kind thuis is).  Nadat de vraagstelling duidelijk en concreet in kaart is gebracht, wordt vanuit de krachten van de ouders en/of het kind een begeleidingsplan opgesteld. Afhankelijk van de begeleidingsbehoeften wordt gekeken op welke intensiviteit ondersteuning wordt ingezet en voor welke periode. Het traject wordt halverwege en aan het einde geëvalueerd. Ouders ontvangen van de begeleider een korte rapportage na afloop. 

Ontwikkelen in eigen tempo 

Thuisbegeleiding kan ook worden ingezet om een of meerdere kinderen van het gezin tijdelijk individueel te begeleiden wanneer blijkt dat er extra ondersteuningsbehoefte is.  
Individuele begeleiding door een gespecialiseerde medewerker van KluppluZ vergroot het welbevinden en verhoogt de betrokkenheid van een kind, waardoor het meer in zijn kracht komt te staan en verder kan ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo. 

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.


_Y6A0451_LR.jpg"Fijn dat er naar je geluisterd wordt en dat je serieus genomen wordt"

Onze dochter is nu 8,5 jaar. Toen ze 5 jaar was had ze wat problemen en spanningen op school, daar dachten ze aan hoogbegaafdheid. Haar juf is gelukkig heel proactief en heeft haar wat extra uitdaging gegeven. Al snel merkten we dat ze beter in haar vel kwam te zitten. We hebben zelf ook informatie over het gedrag van onze dochter opgezocht. In eerste instantie waren we hierin terughoudend, want we wilden niet dat ze zich anders zou gaan voelen. Maar al snel vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Lees verder >

Bekijk alle reviews

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

KluppluZ biedt extra ondersteuning voor kinderen van 0 tot 18 jaar die dat (tijdelijk) nodig hebben. Die hulp bieden wij als het gaat om gedrag, leren en emotie.

Neem contact op | Bekijk onze locaties