Belofte tot gezamenlijke inzet voor kinderen van gescheiden ouders

1 juli 2019

Op donderdag 27 juni 2019 tijdens de werkconferentie Regionale Aanpak Kindermishandeling ondertekende KluppluZ samen met nog 25 andere organisaties een belofte. Hierin beloven we ons gezamenlijk in te zetten voor kinderen van gescheiden ouders. De belofte werd tijdens de conferentie overhandigd aan Renate Richters, wethouder van jeugd, zorg en welzijn, armoede en inburgering van de gemeente Eindhoven.

De organisaties die de belofte ondertekenden, namen de afgelopen periode deel aan de werkgroep ‘Kinderen van gescheiden ouders’. Deze werkgroep valt onder RAK (Regionale Aanpak Kindermishandeling). Deelnemers waren naast organisaties uit de sociale basis-, eerste- en tweedelijnshulpverlening ook mensen uit het onderwijs, huisartsen, POH-jeugd GGZ en een inhoudsdeskundige van de gemeente Eindhoven.

Het doel van de werkgroep was realiseren van een sluitende aanpak voor signalering, preventie, hulpverlening en het beperken van schade bij (dreigende) complexe (vecht)scheidingen. Het was afgelopen donderdag fantastisch om te zien hoeveel partijen zich willen committeren en dit onderschrijven door het symbolisch ondertekenen van een belofte.

 Belofte tot gezamenlijke inzet voor kinderen van gescheiden ouders