KluppluZ nu ook in Gemert-Bakel

15 januari 2018

Net voor de kerstvakantie tekende Ton Leeggangers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wij zijn JONG, de samenwerkingsovereenkomst met Ellen Nelissen, lid van de Raad van Bestuur van Stichting GOO. Hiermee werd de samenwerking tussen KluppluZ en Stichting GOO bekrachtigd. Een samenwerking waar we trots op zijn.

Met twee groepen gespecialiseerde begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar en 4 tot 13 jaar zijn we gehuisvest in Speciaal Basisonderwijs Petrus Donderschool. Daarnaast zijn we per 1 januari 2018 gestart met de inzet van een Ambulant Begeleider Kinderopvang. Deze Intern Begeleider is beschikbaar voor alle kinderopvangvoorzieningen in Gemert-Bakel en wordt tevens bekostigd door de gemeente Gemert-Bakel. KluppluZ werkt nauw samen met de opvoedondersteuners, waardoor we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen en voelen om vroegtijdig te signaleren, te ondersteunen en de juiste begeleiding in te zetten. 

KluppluZ nu ook in Gemert-Bakel
Ton Leeggangers (Wij zijn JONG) en Ellen Nelissen (Stichting GOO) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.