KluppluZ ontvangt subsidie voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben

11 oktober 2017

Het college van B&W van Gemert-Bakel heeft dinsdag 10 oktober besloten subsidie toe te kennen aan KluppluZ voor kinderen die (tijdelijk) gespecialiseerde begeleiding nodig hebben. Hiermee kan deze groep kinderen voortaan binnen de gemeente worden geholpen. De gemeente vindt het van belang om hen dichtbij huis de juiste zorg en begeleiding te bieden. Op dit moment zijn deze kinderen nog aangewezen op voorzieningen buiten de gemeente. 

Lokale voorziening
Door de toekenning van subsidie kan in Gemert-Bakel een nieuwe lokale voorziening worden gerealiseerd voor kinderen van 2 tot 13 jaar die gespecialiseerde begeleiding nodig hebben. Kluppluz zoekt actief de samenwerking met kinderopvang, peuterwerk en primair onderwijs in Gemert-Bakel, met Stichting GOO, PlatOO en Jenaplanschool De Pandelaar. Voor wat betreft de locatie is Kluppluz de samenwerking met Stichting GOO aangegaan, omdat de locatie van SBO Petrus Dondersschool de best passende mogelijkheden biedt. Zo worden de gemeentegelden met betrekking tot jeugdzorg effectief ingezet.

Sociale innovatie
Deze samenwerking maakt het mogelijk dat kinderen voortaan binnen de gemeentegrenzen gebruik kunnen maken van een voorziening waar kinderopvang, ondersteuning en begeleiding gecombineerd worden aangeboden. Op de SBO Petrus Dondersschool wordt al speciaal basisonderwijs gegeven. Doordat het onderwijs op lokaal niveau goed wordt afgestemd, hebben de kinderen op latere leeftijd meer kans om hun onderwijs ook binnen de gemeentegrenzen te blijven volgen. Deze nieuwe ontwikkeling is een mooi voorbeeld van sociale innovatie binnen de gemeente Gemert-Bakel.

Gespecialiseerde begeleiding
Tot nu toe worden kinderen met behoefte aan gespecialiseerde groepsbegeleiding doorverwezen naar voorzieningen buiten de gemeente of blijven zij op de reguliere opvangvoorziening, waar ze onvoldoende ondersteuning en begeleiding krijgen. Met dit nieuwe initiatief wordt voorkomen dat zij uit hun directe leefomgeving worden gehaald en ondersteuning, begeleiding, opvang en onderwijs buiten de gemeentegrenzen moeten zoeken.

Planning
De verbouwing om de lokalen van de SBO Petrus Dondersschool in te richten, begint spoedig. Naar verwachting is het gebouw medio november gereed. Vanaf begin november kunnen kinderen al worden ingeschreven: zij kunnen voor het initiatief worden aangemeld via de opvoedondersteuners van het Centrum Jeugd en Gezin, de SBO Petrus Dondersschool of KluppluZ.

In de media

Lees ook:
- 'Gemert-Bakel gaat kinderen met extra zorg zelf begeleiden' (Eindhovens Dagblad, 12 oktober 2017)
- 'Speciale kinderopvang in Gemert' (krantenknipsel Eindhovens Dagblad, 13 oktober 2017)
- 'Niet meer met de taxibus naar Eindhoven' (krantenknipsel Gemerts Nieuwsblad, 13 oktober 2017)
- 'Kinderopvang voor 2-13-jarigen met begeleidingsvraag in Gemert-Bakel' (Gemerts Nieuwsblad, 14 oktober 2017)

Of bekijk de video:

- 'Gemeente Gemert-Bakel en KluppluZ' (Omroep Centraal, 13 oktober 2017)

KluppluZ ontvangt subsidie voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben