KluppluZ opent vestiging in gemeente Gemert-Bakel

7 maart 2018

Op maandag 5 maart opende KluppluZ haar deuren in Kindcentrum SBO Petrus Donderschool in Gemert. Zo kunnen kinderen die (tijdelijk) gespecialiseerde begeleiding nodig hebben voortaan binnen de gemeente Gemert-Bakel worden begeleid. Wethouder Jan Bevers verzorgde de officiële opening.

Binnen de gemeente
Kinderen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling, waren voorheen nog aangewezen op voorzieningen buiten de gemeente. Wethouder Bevers: “Wij vinden het belangrijk om deze kinderen juist binnen onze gemeente zorg en begeleiding te bieden. Daarom hebben we ervoor gekozen de samenwerking met KluppluZ aan te gaan. De SBO Petrus Dondersschool, een locatie van Stichting GOO waar al speciaal basisonderwijs wordt gegeven, bood hiervoor de beste mogelijkheden.”

Sociale samenwerking
Eind vorig jaar besloot het college van B&W van Gemert-Bakel subsidie toe te kennen aan KluppluZ. Goed nieuws, volgens KluppluZ-manager Marjon Schepens: “We zijn erg blij met deze samenwerking. We voorkomen dat kinderen uit hun directe leefomgeving worden gehaald en ondersteuning, begeleiding en kinderopvang buiten de gemeentegrenzen moeten zoeken. Op deze manier hebben zij op latere leeftijd meer kans om hun onderwijs ook binnen de gemeente te blijven volgen. En dat is natuurlijk zowel voor de kinderen als voor de gemeente het beste.”

Gespecialiseerde groepsbegeleiding
KluppluZ biedt begeleiding en training aan voor kinderen met (tijdelijke) behoefte aan extra ondersteuning: op school, thuis, individueel of in groepsverband. De locatie in Gemert is gespecialiseerd in groepsbegeleiding voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. KluppluZ zoekt actief de samenwerking met kinderopvang, peuterwerk en primair onderwijs, zoals in de gemeente Gemert-Bakel met Stichting GOO, PlatOO en Jenaplanschool De Pandelaar.

Lees ook: ‘Geen taxi meer voor Siem uit Gemert’ (Eindhovens Dagblad, 6 maart)

KluppluZ opent vestiging in gemeente Gemert-Bakel
Wethouder Jan Bevers knipt het lint door en opent de nieuwe KluppluZ-locatie daarmee officieel.