KluppluZ opent vestiging in Helmond

9 mei 2018

Op dinsdag 8 mei opende KluppluZ haar deuren in Helmond. Voortaan kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar die (tijdelijk) gespecialiseerde begeleiding nodig hebben, hier worden ondersteund. De locatie in Helmond is vanaf eind maart open en werd op 8 mei feestelijk geopend.

Gespecialiseerde groepsbegeleiding
KluppluZ biedt begeleiding en training aan voor kinderen met behoefte aan extra ondersteuning: op school, thuis, individueel of in groepsverband. In Helmond kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar terecht voor gespecialiseerde groepsbegeleiding. Deze begeleiding is afhankelijk van de behoefte van het kind en daarom helemaal op maat. De medewerkers van KluppluZ spelen in op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Het streven is om kinderen, wanneer mogelijk, terug te begeleiden naar een reguliere setting.

Groene locatie
Kluppluz in Helmond is een ruime, in het groen gelegen locatie. De verschillende groepsruimten zijn aangepast aan de behoeften van de kinderen; bij de inrichting is gebruikgemaakt van een rustig kleurenthema, wat ook te zien is in de materialen. In de grote buitenruimte zijn diverse dieren aanwezig, wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Het verzorgen van de dieren helpt hen bij het versterken van hun zelfvertrouwen en weerbaarheid. Bovendien leren zij onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers verantwoordelijkheid te nemen, zelfdiscipline te ontwikkelen en natuurlijk hun energie kwijt te kunnen.

Samenwerking
KluppluZ zoekt actief de samenwerking met kinderopvang, peuterwerk en onderwijs. Zo wordt het gebouw aan de Keizerin Marialaan gedeeld met Korein Kinderplein. Door de korte lijnen met de kinderopvangorganisatie wordt de doorstroom van kinderen naar reguliere dagopvang of bso gestimuleerd.

Over KluppluZ
KluppluZ is actief in de omgeving Eindhoven en heeft ook een vestiging in Veenendaal. De locatie aan de Keizerin Marialaan is de eerste vestiging in Helmond.

KluppluZ opent vestiging in Helmond
Met het doorknippen van het lintje werd de KluppluZ-vestiging in Helmond officieel geopend.