Zo beschermen we met elkaar de privacy van kinderen!

28 juni 2019

Weet u dat het filmen en/of fotograferen tijdens activiteiten uitsluitend mag als het voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen dan het eigen kind niet in het geding komt? Delen mag alleen in beperkte kring, bijvoorbeeld onder familie en vrienden. Gebruik daarom nooit beeldmateriaal om te publiceren of te delen via sociale media waar anderen dan uw eigen kind herkenbaar in beeld zijn. Dit geldt ook voor foto’s die u in een besloten Facebookgroep plaatst.

Het omgaan met beeldmateriaal van kinderen, foto en film, heeft onze speciale aandacht. Bij aanvang van de kindplaats vragen wij ouders om toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment gewijzigd worden.

Voor elk medium wordt apart toestemming gevraagd, denk aan sociale media, het ouderportaal en de website. Het publiceren van beeldmateriaal gebeurt dan ook altijd met toestemming van de ouders.

Zo beschermen we met elkaar de privacy van kinderen!

 Zo beschermen we met elkaar de privacy van kinderen!