Mila (3) wordt soms heel boos

Mila kan uit het niets ineens heel boos worden. Dat komt doordat ze de mensen om zich heen nog niet zo goed begrijpt. KluppluZ helpt haar de wereld steeds een stukje beter te snappen. Zodat Mila zichzelf beter leert uiten en meer aansluiting krijgt bij haar leeftijdsgenootjes.

Soms heeft een kind
net dat beetje extra nodig.

Zijn er vragen over het leren, gedrag en het welbevinden van een kind? Dan is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat de achtergrond daarvan is én welke aanpak het beste werkt. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen hun mogelijkheden maximaal benutten en zij zich optimaal ontwikkelen, is de juiste begeleiding essentieel. KluppluZ doet onderzoek en biedt begeleiding op het gebied van leer-, gedrag- en sociaal emotionele problemen.

Onderzoek

Zowel ouders als scholen kunnen bij KluppluZ terecht voor onderzoek. Ons team van orthopedagogen, psychologen en GZ-psychologen werkt handelings- en oplossingsgericht, met praktische adviezen die goed werkbaar zijn. Bij KluppluZ staat de ontwikkeling van het kind centraal en worden ouders en school nauw betrokken bij het onderzoek van het kind.

Meldt u uw kind aan voor een onderzoek? Download dan het aanmeldformulier voor ouders en aanmeldformulier voor school en voeg deze toe aan uw aanmelding, samen met de verwijzing van de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt de formulieren ook per post versturen naar KluppluZ t.a.v. Planning en Advies, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven.

Aanmelden

Ieder kind verdient zijn of haar plekje. Op school, thuis en in de wereld. Vaak gebeurt dat vanzelf, maar soms hebben kinderen behoefte aan extra ondersteuning.