Mila (3) wordt soms heel boos

Mila kan uit het niets ineens heel boos worden. Dat komt doordat ze de mensen om zich heen nog niet zo goed begrijpt. KluppluZ helpt haar de wereld steeds een stukje beter te snappen. Zodat Mila zichzelf beter leert uiten en meer aansluiting krijgt bij haar leeftijdsgenootjes.

Soms heeft een kind
net dat beetje extra nodig.

Wanneer kinderen net een beetje extra ondersteuning nodig hebben, is er KluppluZ. Denk bijvoorbeeld aan het kind dat vastloopt op school en daar wordt overvraagd of overprikkeld. Of het kind bij wie begeleiding nodig is, maar een behandeltraject (nog) niet aan de orde is. Door naar deze kinderen te kijken en hun welbevinden en betrokkenheid te vergroten, biedt KluppluZ hen de kans om optimaal tot ontwikkeling te komen. Zo werken we samen aan hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Dit maken we mogelijk door kinderen in een rijke en uitdagende omgeving te begeleiden, met een kleine groepsformatie waarbij tijd en aandacht is voor elk individu. En de begeleiding en ondersteuning is altijd op maat.

Begeleiding

KluppluZ biedt gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen van 0 tot 18 jaar die dat (tijdelijk) nodig hebben. Wanneer blijkt dat een kind of zijn omgeving een grotere ondersteuningsbehoefte heeft, kan bijvoorbeeld individuele thuisbegeleiding, een onderwijs-zorgarrangement of een kinderopvang-zorgarrangement worden ingezet. Ook bieden we ondersteuning aan kinderen bij wie onderwijs tijdelijk niet mogelijk is of die vast voorbereid willen worden op de basisschool. Daarnaast kunnen kinderen aansluiten bij verschillende laagdrempelige trainingen van KluppluZ.

Ieder kind verdient zijn of haar plekje. Op school, thuis en in de wereld. Vaak gebeurt dat vanzelf, maar soms hebben kinderen behoefte aan extra ondersteuning.