Kinderopvang-
begeleiding

KluppluZ biedt (preventieve) ondersteuning voor kinderen in de kinderopvang wanneer er signalen zijn ontstaan dat zij daar (tijdelijk) extra behoefte aan hebben. Zo krijgt uw kind in zijn eigen omgeving de begeleiding die nodig is.

Kinderopvangbegeleiding

Wat is het kinderopvang-zorgarrangement?
Het kinderopvang-zorgarrangement is altijd op maat en streeft ernaar om verbinding met de kinderopvanglocatie te houden. Dit gebeurt altijd in samenwerking met u als ouder. Doel is om het probleem (indien mogelijk) op te lossen en uw kind met de groep mee te laten draaien. Het ene kind is ermee geholpen als hij op de groep een periode intensief begeleid wordt (kindbegeleiding), de ander is erbij gebaat als bijvoorbeeld bepaalde omgevingsfactoren en het spelaanbod op de groep worden aangepast.

Samen met de betrokken partijen stelt KluppluZ een begeleidingsplan op en wordt gekeken hoe uw kind betere aansluiting kan krijgen binnen de opvanggroep. Hierbij vraagt zijn communicatie, gedrag en sociale ontwikkeling onze specifieke aandacht.

Met het kinderopvang-zorgarrangement streven we ernaar om de reguliere kinderopvang voor zo veel mogelijk kinderen toegankelijk te houden. Door onze expertise en praktische ondersteuning voorkomen we dat er in de toekomst een zwaardere vorm van begeleiding nodig is.

Voor wie is het?​
Het kinderopvang-zorgarrangement ondersteunt professionals, ouders en kinderen in de reguliere kinderopvang, van wie wordt gesignaleerd dat zij wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Door opgroei- en opvoedproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren, kunnen we ingrijpen als het probleem nog in een vroeg stadium is. Dit kan een relatief klein probleem zijn, maar ook leer- en gedragsstoornissen betreffen. Met het bieden van laagdrempelige ondersteuning, coachen en delen van expertise kan KluppluZ mogelijk intensievere hulpverlening voorkomen of zo nodig bijtijds doorverwijzen.

 

Informatie aanvragen