Thuisbegeleiding

Soms lukt opvoeden even niet zoals u het graag zou willen. In deze situaties biedt KluppluZ de mogelijkheid van (tijdelijke) begeleiding in de thuissituatie.

Samen met een gespecialiseerde medewerker van KluppluZ kijkt u naar oorzaken van bepaald gedrag en zoeken we naar oplossingen. Zo krijgt u weer grip op de opvoeding.

Thuisbegeleiding

Wat is thuisbegeleiding?
​Met de thuisbegeleiding van KluppluZ wordt praktische, laagdrempelige en professionele begeleiding geboden in situaties waarbij kinderen en ouders een (toegenomen) behoefte hebben aan ondersteuning. Wij geven individuele begeleiding om het gezin weer fijner te laten draaien. De thuisbegeleiding van KluppluZ kan in verschillende situaties worden ingezet. Nadat de vraagstelling duidelijk en concreet in kaart is gebracht, wordt vanuit de krachten van uw kind en uzelf een begeleidingsplan opgesteld, inclusief concrete doelstellingen. Afhankelijk van de begeleidingsbehoeften wordt gekeken op welke intensiviteit en voor welke periode ondersteuning nodig is.

Voor wie is het?​
Deze vorm van begeleiding wordt ingezet voor kinderen en ouders met een ondersteuningsvraag in de thuissituatie. Vaak is dit een-op-een-begeleiding in combinatie met gezinsbegeleiding.