Leerontwikkeling

Waar sommige kinderen probleemloos door hun schooltijd gaan, krijgen anderen meer uitdagingen op hun pad. Makkelijk kunnen leren is niet voor iedereen vanzelfsprekend.​

Ondanks uitgebreide ondersteuning op school zijn er kinderen die onvoldoende profiteren van de (extra) hulp. Onderzoek naar leerproblemen kan betrokkenen zicht geven op het leerproces van kinderen, bijvoorbeeld gericht op het reken- of leesproces. Er kan gekeken worden naar het niveau, het strategiegebruik (hoe pakt het kind het aan?) of het in kaart brengen van de sterke en zwakke kanten van het kind.

Wanneer een kind moeite blijft houden met (vakgebieden in) het leren, kan er sprake zijn van een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie. Deze kinderen laten vaak een grote achterstand zien op lezen, spelling of rekenen. Ze presteren op een gebied veel zwakker dan op andere schoolse gebieden en de achterstand blijft bestaan, ondanks de extra uitleg en oefening. Voor een kind kan dit erg frustrerend zijn, waardoor er ook andere problemen kunnen ontstaan, zoals faalangst of boosheid.

Van de onderzoeksresultaten wordt een rapportage geschreven, die aan de betrokkenen wordt toegelicht door de orthopedagoog of psycholoog. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden tevens adviezen (onderwijsbehoeften) geformuleerd, waarmee ouders, leerling en school praktisch aan de slag kunnen. Het kind wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het eindgesprek en wordt betrokken bij het gehele onderzoeksproces.

Informatie aanvragen

Wij bieden onderzoek naar:

 • Sociaal-emotioneel welzijn en ontwikkeling
 • AD(H)D
 • Autisme
 • Gedrag
 • Leerontwikkeling
  • Gericht op het leerproces​
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
 • Intelligentie- en hoogbegaafdheid
 • Schoolkeuzeonderzoek voor een soepele overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs