Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn, naast de cognitieve vaardigheden (lezen, spellen, rekenen), heel belangrijk voor een kind. Hierdoor kun je beter samenwerken, spelen en met de ander omgaan en vriendjes maken. Het ene kind ontwikkelt deze vaardigheden van nature en een ander kind heeft hier meer ondersteuning bij nodig. Zo kan het zijn dat een kind gewoon iets gevoeliger is, moeilijke situaties heeft meegemaakt of misschien wat minder sociaal vaardig is.

Sociale vaardigheden

Het doel van de training is om het kind sociaal vaardiger te maken, waardoor het kind steviger in zijn/haar schoenen staat en zich beter in verschillende sociale situaties kan redden. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten; het kind gaat thuis en op school aan de slag met de vaardigheid die in de training geoefend is. Zodat de vertaalslag van de training naar de praktijk optimaal is. 

Voordat de training begint vindt er een gesprek plaats met ouder, kind en trainer. We bespreken dan wat het kind wil leren. De training vindt op school of in Ulvenhout plaats. KluppluZ heeft overeenkomsten met diverse gemeenten waardoor de kosten niet (geheel) voor eigen rekening hoeven komen.

Voor wie is het?​
De training is geschikt voor kinderen in het basisonderwijs (5 tot 12 jaar). De sociale vaardigheden die tijdens de training aan bod komen zijn onder meer:

  • een eerste contact maken
  • iets aardigs zeggen over jezelf of een ander
  • reageren op complimenten
  • uiting durven geven aan gevoelens
  • hulp durven vragen en aanbieden
  • met kritiek kunnen omgaan
  • reageren op pesten
  • “nee” leren zeggen

De training bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten en wordt zowel individueel als in groepen ( 5 tot 7/8 jaar en 8 tot 12 jaar) aangeboden.