Weerbaarheidstraining Rots en Water

Soms kunnen kinderen wel wat extra hulp gebruiken op het gebied van weerbaarheid of bij het omgaan met hun emoties. Met de weerbaarheidstraining Rots en Water leert KluppluZ kinderen hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. De training bestaat uit een weerbaarheidsprogramma en een effectief anti-pestprogramma.

Weerbaarheidstraining Rots en Water

Wat is weerbaarheidstraining Rots en Water?
In deze training worden Weerbaarheid (Rots) en solidariteit (Water) in balans gepresenteerd en getraind. Door sport, spel en bewegen, ontwikkelt uw kind vaardigheden zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren. De actie wordt afgewisseld met kringgesprekken en reflectiemomenten.

Uw kind leert niet alleen de krachten, maar ook de zwakke punten van de Rots en de Water-houding kennen. De Rots-houding leert hem om op zichzelf te vertrouwen en zijn eigen weg te durven kiezen. Dit kan uw kind helpen om te gaan met bijvoorbeeld groepsdruk en pesterijen. De Water-houding leert hem om open te staan voor de mening van andere mensen. Hierbij staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

De training helpt uw kind om rustig te blijven in situaties die voor hem spannend zijn. Kinderen kunnen Rots en Water overal toepassen; tijdens het buitenspelen op de bso, in conflictsituaties op school, tijdens een spreekbeurt en zelfs bij een moeilijk afscheid. Indien nodig kan dit worden verlengd met individuele thuisbegeleiding, om Rots en Water in de praktijk in te trainen en te leren toepassen.

Voor wie is het?​
Rots en Water is een programma voor kinderen vanaf 6 jaar die niet alleen een grotere weerbaarheid mogen krijgen, maar ook meer oog en gevoel mogen krijgen voor eigen, eventueel grensoverschrijdend gedrag.