Voor wie is KluppluZ?

KluppluZ biedt extra begeleiding voor kinderen van 0 tot 18 jaar die (tijdelijk) te maken hebben met problemen zoals:

Een achterstand in:

 • Spraaktaalontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Gedrag (qua leeftijd, externaliserend gedrag, internaliserend gedrag)

Op medische gronden:

 • Diabetes
 • Epilepsie
 • Zindelijkheidsproblematiek
 • Ingrepen zoals sonde, trachea canule of stoma
 • Overige omstandigheden die vragen om extra begeleiding

Gezinsproblematiek:

 • Bij echtscheiding
 • Bij opvoedonmacht bij ouders of verzorgers
 • Voor ondersteuning bij gedragsvraagstukken
 • Voor ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken

Informatie voor ouders

Lees meer

Informatie voor scholen

Lees meer

Informatie voor zorgverleners

Lees meer

Informatie voor gemeenten

Lees meer