Gemeenten

KluppluZ biedt passende begeleiding aan kinderen met een zorgvraag. Voor ons aanbod van gespecialiseerde groepsbegeleiding werken we samen met verschillende gemeenten in Zuidoost-Brabant, West-Brabant West en West-Brabant Oost, Midden-Gelderland en de Foodvalley Jeugd. Met behulp van gemeentelijke subsidie realiseren we lokale voorzieningen voor kinderen van 2 tot 13 jaar met behoefte aan extra ondersteuning. Zo kunnen deze kinderen terecht bij een voorziening binnen de gemeentegrenzen waar ondersteuning, begeleiding en kinderopvang gecombineerd wordt aangeboden, in aansluiting op thuisnabij onderwijs.

Door kinderen in hun reguliere setting te versterken, bijvoorbeeld op school en thuis, wordt voorkomen dat kinderen uitvallen.

Bent u generalist en zoekt u extra begeleiding voor kinderen in uw gemeente? Wij werken graag met u samen!

Heeft u vragen over de dienstverlening van KluppluZ? Bekijk ons aanbod van begeleiding en trainingen of neem contact met ons op.

 

 

INFORMATIE AANVRAGEN