Scholen

KluppluZ werkt samen met scholen om passende begeleiding te bieden aan kinderen binnen het onderwijs.

Sommige kinderen hebben (tijdelijk) extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld doordat zij hulp nodig hebben op het gebied van communicatie, gedrag, sociale ontwikkeling of praktische zaken. Voor deze leerlingen is er het onderwijs-zorgarrangement, waarmee bijvoorbeeld kan worden voorkomen dat zij veelvuldig een time-out krijgen of misschien zelfs geschorst worden. En met het terug naar school-arrangement biedt KluppluZ laagdrempelige ondersteuning aan schoolgaande (en leerplichtige) kinderen bij wie onderwijs tijdelijk niet mogelijk is. Door deze ondersteuning kunnen kinderen vaak langer in hun vertrouwde omgeving blijven ontwikkelen en leren.

De leerlingbegeleider van KluppluZ biedt tijdelijke ondersteuning tijdens schooltijd. Samen met school en de ouders stellen we een begeleidingsplan op om samen te zorgen dat kinderen beter aansluiting krijgen bij het onderwijs.

Daarnaast heeft KluppluZ contracten met verschillende gemeenten in Zuidoost-Brabant voor gespecialiseerde groepsbegeleiding. 

Welke begeleiding kunt u nog meer inzetten op uw school?

 

Het kan zijn dat leerlingen van uw school gebruikmaken van deze ondersteuning na schooltijd. In dat geval leggen onze medewerkers contact met uw school om periodiek met elkaar af te stemmen over de voortgang van deze begeleiding. Zo werken we aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind.

Heeft u vragen over de dienstverlening van KluppluZ? Bekijk ons aanbod van begeleiding en trainingen of neem contact met ons op.

INFORMATIE AANVRAGEN