Ouders

Ieder kind verdient zijn of haar plekje. Op school, thuis en in de wereld. Vaak gebeurt dat vanzelf, maar soms hebben kinderen behoefte aan een beetje extra ondersteuning. Voor deze kinderen is er KluppluZ. Door onze begeleiding en trainingen bieden we hen de kans om optimaal tot ontwikkeling te komen. Zo verovert ook úw kind zijn plekje in de maatschappij.

 Samen met u stelt KluppluZ een begeleidingsplan op met concrete doelstellingen. Naast begeleiding op de groep bieden we ook ondersteuning op school, de kinderopvang of thuis. Daarnaast geven we ook verschillende preventieve trainingen. Door een solide samenwerking met alle betrokken partijen zorgen we ervoor dat kinderen zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen: op school, bij KluppluZ en thuis.

Informatie aanvragen

KluppluZ ondersteunt u graag bij al uw zorgen over:

  • Spraaktaalontwikkeling

  • Cognitieve ontwikkeling

  • Motorische ontwikkeling

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Gedragsontwikkeling

  • Medische aandoeningen

  • Zindelijkheid

  • Opvoeding