Oog voor kwetsbare kinderen

29 december 2020

In deze bijzondere tijd merken we dat er extra vragen zijn over de ondersteuning en begeleiding van de kwetsbare kinderen in onze samenleving. Kinderen die thuis niet de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben, geen veilige thuisbasis hebben of om wie andere zorgen zijn.

Voor alle kwetsbare kinderen
KluppluZ is er voor deze kinderen en hun ouders. Wij hebben een belangrijke signalerende rol om mede te beoordelen voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moeten worden. Voor onze eigen KluppluZ-kinderen hebben we dit al goed in beeld. Maar wij komen óók in actie voor kinderen die nog niet bekend zijn bij KluppluZ, maar die wel in een kwetsbare situatie (dreigen te) komen door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Daarom zoeken we de nauwe samenwerking op met ouders, scholen, kinderopvang en gemeenten. Op deze manier spelen we in op de vragen die deze partners ons stellen. Wij vinden het namelijk onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierop te acteren en de juiste begeleiding te bieden.

Begeleiding op maat
Deze begeleiding bieden we zoals we dat bij KluppluZ gewend zijn: altijd op maat, met oog voor de behoeften van ieder kind en zijn of haar ouders. We zorgen er daarbij voor dat we in de huidige situatie:

  • altijd de richtlijnen van het RIVM opvolgen;
  • zorgvragen altijd bespreken met de ouders, de gemeente én de specialisten van KluppluZ om zo samen de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Kunnen wij jou helpen?
Is er een noodsituatie of dreigende escalatie bij kwetsbare kinderen ontstaan door de sluiting van school of kinderopvang? KluppluZ biedt hulp: op afstand waar het kan, en dichtbij waar dat noodzakelijk is. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Onze afdeling Planning en Advies verwijst je indien nodig graag door. Binnen ons team hebben wij de beschikking over psychologen, orthopedagogen en zorgcoördinatoren.

KluppluZ Planning en Advies
Contact: 040 294 89 39 | info@kluppluz.nl
Wij zijn op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Oog voor kwetsbare kinderen