Pedagogisch beleid

Wij werken met het Pedagogisch beleid van Wij zijn JONG, waar wij onderdeel vanuit maken. De pedagogische en praktische afspraken van uw KluppluZ-locatie vindt u op de desbetreffende locatie.