Persoonsgegevens

We verzamelen de volgende persoonsgegevens:
1. BSN1, naam en voornaam van kind 
2. BSN, naam en voorletters ouders/verzorgers 
3. adres 
4. postcode 
5. woonplaats 
6. telefoon 
7. geslacht 
8. geboortedatum en plaats 
9. burgerlijke staat 
10. opleidingsgegevens ouders/verzorgers 
11. juridische bescheiden 
12. datum van begin en eindiging opvang 
13. inkomensgegevens 
14. verzekeringsgegevens 
15. huisarts
16. relevante gezondheid gegevens (o.a. pedagogische en medische gegevens. 
17. werkadressen 
18. noodadressen 
19. schooladressen 
20. divers beeld- en geluidsmateriaal

1 Een burgerservicenummer (BSN) is een “gewoon” persoonsgegeven volgens de AVG. In de praktijk kan het BSN in het gebruik toch een bijzonder persoonsgegeven zijn. Bijvoorbeeld als ook gezondheidsgegevens worden verwerkt.

‚ÄčKluppluZ © 2018