Training bij echtscheidingssituaties

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.

Met de speel- en praatgroep KIES van KluppluZ leren kinderen de scheiding begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om om te gaan met alles wat ze moeilijk vinden bij de scheiding.

Training bij echtscheidingssituaties

Wat is begeleiding bij echtscheidingssituaties?
KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. KIES is een speel- en praatgroep voor kinderen in een echtscheidingssituatie, waar ze leren omgaan met hun gevoelens en emoties die voortkomen vanuit de echtscheiding van hun ouders. Door middel van praten, spel, toneel, tekenen, schrijven en allerlei andere leuke activiteiten gaan we met hen in gesprek. De kinderen helpen elkaar met oplossingen en komen over de drempel om hun hart te luchten over de dingen die ze moeilijk vinden. Tijdens de KIES-bijeenkomsten leert uw kind deze gevoelens beter kennen, verwoorden en verwerken. Hierdoor wordt hij sterker en kan hij u beter duidelijk maken wat voor hem het beste is.

In elke bijeenkomst staat een thema centraal, zoals gevoelens, omgaan met veranderingen, afscheid, vertrouwen en hulp vragen. Omdat KluppluZ vraaggericht werkt, wordt veel aandacht besteed aan onderwerpen die uw kind zelf ter sprake brengt. We behandelen deze onderwerpen door middel van gesprek, spel en creatieve werkvormen. Het verhaal van uw kind blijft vanzelfsprekend binnen de groep. Alleen als het duidelijk in zijn belang is, worden ouders en/of derden geïnformeerd, na overleg met uw kind.

Voor wie is het?​
Deze training is bestemd voor alle kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt, dus niet alleen voor de kinderen die er zichtbaar moeite mee hebben. Een scheiding is immers voor ieder kind en gezin een ingrijpende verandering.

 

 De KIES-training bestaat uit acht bijeenkomsten van een uur. Tevens vinden er twee ouderbijeenkomsten plaats: een informatiebijeenkomst aan het begin en een evaluatiebijeenkomst aan het einde van de training. Indien nodig kan dit worden verlengd met thuisbegeleiding.

 

 

INFORMATIE AANVRAGEN