KluppluZ biedt (preventieve) ondersteuning voor kinderen in de kinderopvang wanneer er signalen zijn ontstaan dat zij daar (tijdelijk) extra behoefte aan hebben. Door de inzet van een intern begeleider kinderopvang op uw locatie krijgt het kind in zijn eigen omgeving de begeleiding die nodig is. De intern begeleider kinderopvang richt zich op vroegsignalering, preventie en casuïstiekbegeleiding. Samen met de betrokken partijen stellen we een begeleidingsplan op en wordt gekeken hoe het kind betere aansluiting kan krijgen binnen de opvanggroep.

Met het kinderopvang-zorgarrangement streven we ernaar om de reguliere kinderopvang voor zo veel mogelijk kinderen toegankelijk te houden. Door onze expertise en praktische ondersteuning voorkomen we dat er in de toekomst een zwaardere vorm van begeleiding nodig is. Daarnaast ligt de focus op het vergroten van de integratie van kinderopvang en primair onderwijs.

Heeft u vragen over de dienstverlening van KluppluZ? Bekijk ons aanbod van begeleiding en trainingen of neem contact met ons op.

KluppluZ biedt:
· Preventieve begeleiding van kinderen
· Inventariseren van hulpvraag en opstellen van begeleidingsplan
· Observatie van kinderen binnen de eigen groep
· Lichte opvoedondersteuning voor ouders
· Coaching van pedagogisch medewerkers op de werkvloer
· Ondersteuning en advies voor teams
· Samenwerking met onderwijspartners en generalisten