Gespecialiseerde groepsbegeleiding

Met de gespecialiseerde groepsbegeleiding begeleidt KluppluZ kinderen van 2 tot 18 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte. Door naar deze kinderen te kijken en hun welbevinden en betrokkenheid te vergroten, komen zij bij KluppluZ beter tot ontwikkeling. Dit maken wij mogelijk door kinderen in een rijke en uitdagende omgeving te begeleiden, met een kleine groepsformatie waarbij tijd en aandacht is voor elk individu. 

KluppluZ biedt groepsbegeleiding en -ondersteuning op maat. Gebaseerd op de zorgvraag van het kind en de onderliggende financiering. Voorafgaand aan het begeleidingstraject wordt samen met ouders/verzorgers en de verwijzer afspraken gemaakt over de begeleiding. Het doel van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag van het kind en/of zijn omgeving. Naast het begeleidingsdoel is er speciale aandacht voor het versterken van het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid. Door laagdrempelige groepsbegeleiding van KluppluZ in te zetten, kan een zwaardere behandelvorm mogelijk uitblijven. Zo wordt tevens de thuissituatie ontlast, wat voor meer rust in de omgeving van het kind kan zorgen. 

Begeleiding vanuit de gespecialiseerde groepen van KluppluZ kan een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen met een (tijdelijke) extra ondersteuningsbehoefte. De ondersteuning op maat verhoogt de betrokkenheid van het kind. Door te kijken naar wat een kind op dat moment nodig heeft en daar – in samenwerking met de ouders en verwijzer - de begeleiding op af te stemmen, kan het kind bij KluppluZ tot optimale ontwikkeling komen. 

Ons streven is om de begeleiding zoveel mogelijk daar te bieden waar het kind zelf zit.  
Dit doen wij in samenwerking met de huidige dagopvanglocatie. Maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom bieden wij ook gespecialiseerde groepsbegeleiding op een eigen locatie. 

  • Dagopvang
  • BSO
  • S(B)O (Speciaal Basisschool Onderwijs)
  • VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs)
Onze locaties:

KluppluZ Zuiderkruis
4-13 jaar
Zuiderkruis 740
3902 XX Veenendaal
06 48 59 07 15
zuiderkruis@kluppluz.nl

LRK: 170329550
Inspectierapport bso

KluppluZ Groningensingel
4-13 jaar
Groningensingel 1185
6835 HZ  Arnhem
06 51 48 51 26
groningensingel@kluppluz.nl

LRK: 125600586
Inspectierapport bso

KluppluZ Morel
4-13 jaar
Morel 28
6662 VH  Elst
06 15 11 36 12
morel@kluppluz.nl

LRK: 170329550
Inspectierapport bso

KluppluZ Maximiliaanstraat
4-13 jaar
Maximiliaanstraat 2A
5616 EP Eindhoven
06 22 48 41 19
maximiliaanstraat@kluppluz.nl

LRK: 155350766
Inspectierapport bso

KluppluZ Faunuslaan
4-13 jaar
Faunuslaan 19
5631KN Eindhoven
06 25 64 10 44
faunuslaan@kluppluz.nl

LRK: 787601986
Inspectierapport bso

KluppluZ Venetiëstraat
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven

HighRes_Venetiestraat-Eindhoven-4-1.jpeg

 

KluppluZ Deelenstraat
2-5 jaar
2-10 jaar

Deelenstraat 1
5666 RG Geldrop
06 21 34 44 56
deelenstraat@kluppluz.nl

LRK: 197575717
Inspectierapport bso

KluppluZ Messenmaker
De Messenmaker 2
5506 CG  Veldhoven

Messenmaker.jpeg