Concentratie

Is jouw kind een dagdromer? Kan hij of zij zich niet concentreren op een taak? Of is het snel afgeleid? Dan kan het zijn dat jouw kind concentratieproblemen heeft. Schoolprestaties en de ontwikkeling van je kind kunnen hieronder lijden. Gelukkig kun je concentratie trainen. De (tijdelijke) begeleiding van de professionals van KluppluZ kunnen jouw kind en jou als opvoeder hierbij ondersteunen.

Wat is concentratie? 

Concentratie is de gerichte aandacht op één taak zonder afleiding of pauzes. Het woord focus en concentratie wordt veel door elkaar gebruikt maar betekent hetzelfde. Als de focus of concentratie er niet, te weinig of te kort is, spreken we van een concentratieprobleem. 

Concentratie bij kinderen 

Elk kind is anders, en heeft andere interesses. Zo kan een kind met focus en concentratie makkelijk 20 minuten schoolwerk doen, terwijl een klasgenoot hier moeite mee heeft. Maar diezelfde klasgenoot kan wel een uur lang tekenen en kleuren. En zo is het ene kind gevoeliger voor afleiding van een ander kind. Ook de omgeving speelt een rol. Het kan dus goed dat het kind zich huis beter kan concentreren op een taak dan op school of bij de opvang. 
Hoe ouder een kind is, hoe langer hij of zij zich kan concentreren. Het gaat dan om een taak die zij ‘moeten’ doen. Een indicatie van de concentratietijd van een kind per leeftijd: 

 • Een kind van zes jaar kan zich 10 minuten concentreren. 
 • Een kind van tien jaar kan zich 20 minuten concentreren. 
 • Een kind van dertien jaar kan zich 30 minuten concentreren. 

Oorzaak concentratieproblemen 

Hoe goed en lang een kind zich kan concentreren hangt af van verschillende factoren. Vooral de motivatie is een belangrijke. We maken hierin een splitsing tussen ‘gedwongen’ concentratie en ‘vrijwillige’ concentratie. 

‘Gedwongen concentratie’ 
Dit zijn taken of dingen die het kind ‘verplicht moet’ doen. Bijvoorbeeld: 

 • Opruimen. 
 • Schoolwerk. Zoals rekenen, schrijven, spellen 

‘Vrijwillige’ concentratie 
Dit zijn taken of dingen die het kind leuk vind om te doen en dus (ook) vrijwillig doet. Bijvoorbeeld: 

 • Buitenspelen. 
 • Met LEGO spelen. 
 • Knutselen. 
 • Gamen. 
 • Tekenen, kleuren, verven. 

Kinderen zijn volop in ontwikkeling en ontdekken elke keer weer iets nieuws. Soms gaat het te snel en andere keren juist te langzaam voor een kind. Zo kan een hoogbegaafd kind het niveau van de les te makkelijk vinden. Waardoor het de aandacht er niet goed bij kan houden. Voor anderen is het juist te moeilijk of duurt het te lang. Problemen met concentratie zijn ook een kenmerk van ADHD. 

Hoe herken ik concentratieproblemen bij mijn kind? 

Je kind is: 

 • snel afgeleid; 
 • heeft moeite met dingen afmaken; 
 • kan maar kort lezen; 
 • gaat over van de ene naar de andere taak; 
 • kan zich alleen concentreren bij taken die hij/zij interessant vind; 
 • heeft moeite met instructies begrijpen én onthouden; 
 • vergeet dingen; 
 • is vaak dingen kwijt; 
 • is chaotisch; 
 • heeft moeite met luisteren en begrijpen van informatie. 

Wat kan ik doen als mijn kind concentratieproblemen heeft? 

Concentratie kan verbeteren. Met concentratieoefeningen maar ook door dingen anders aan te pakken. Bijvoorbeeld in de omgeving, planning of manier van communiceren. De professionals van KluppluZ kunnen daarbij helpen. Soms heeft een kind (tijdelijk) een (onafhankelijk) persoon nodig. Die naast hem of haar staat en kan horen wat het kind (nog) niet kan vertellen. Allereerst is het belangrijk dat de oorzaak van de concentratieproblemen duidelijk is. Daarna wordt er een plan gemaakt waarmee jouw kind, jij als opvoeder en de omgeving mee aan de slag kan.  

Wij geloven dat elk kind met de juiste hulp volop tot bloei en ontwikkeling kan komen. 

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

KluppluZ biedt extra ondersteuning voor kinderen van 0 tot 18 jaar die dat (tijdelijk) nodig hebben. Die hulp bieden wij als het gaat om gedrag, leren en emotie.

Neem contact op | Bekijk onze locaties