KluppluZ Kanunnikensven

Kanunnikensven 1, 5646 JD Eindhoven

In SBO De Reis van Brandaan biedt KluppluZ Kanunnikensven opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar met een extra hulpvraag. In een veilige en vertrouwde omgeving geven we kinderen duidelijke kaders waarbinnen zij zelf keuzes mogen maken.

040 - 294 89 39

Ieder kind kan meedoen 

Ieder kind kan meedoen 

Plezier, welbevinden en betrokkenheid vinden we het belangrijkste. Daarom is de zorg van KluppluZ op maat voor jouw kind. Zo bieden we kinderen de best aansluitende begeleiding. Lijntjes met ouders en samenwerkingspartner houden we dan ook kort. Merken we dat kinderen moeite hebben met samenspel of concentratie? Dan bedenken we creatieve oplossingen. Ook als de taalontwikkeling van een kind achterloopt, ondersteunen we hierbij.

Dagelijkse structuur biedt houvast 

Dagelijkse structuur biedt houvast 

Voor het plannen van de activiteiten hangen de kinderen een pictogram op een planbord dat verdeeld is in tijdsblokken. Deze planning is een rode draad door de dag; het biedt de kinderen structuur, houvast en een groei naar zelfstandigheid.

Eén missie met de school 

Eén missie met de school 

De missie van de school is: ‘Het stimuleren van nieuwsgierigheid en persoonlijke groei. Er worden dappere keuzes gemaakt in het belang van elk kind!’ Onze vestiging sluit zich met overtuiging aan bij deze missie.

Op deze vestiging

Speciaal voor jou

Onze vestiging zit in de school SBO De Reis van Brandaan. De ruimte die we gebruiken grenst aan de aula van de school. Dit is een prikkelarme ruimte met mooie speelhoeken. We maken ook gebruik van de prachtige buitenruimte van school, de gymzaal en de rustruimte. Hier kunnen kinderen even helemaal tot zichzelf komen. Pedagogisch professionals Pleun en Jessica staan klaar om kinderen na schooltijd passende begeleiding te bieden.

Openingstijden

Ma  bso: 14.15 tot 18.00 uur
   
Di bso: 14.15 tot 18.00 uur
   
Wo  bso: 12.30 tot 18.00 uur
   
Do bso: 14.15 tot 18.00 uur
   
Vr   gesloten
   

Op studiedagen en tijdens schoolvakanties zijn we van 8.30 - 18.00 uur open.

Groepen

KluppluZ vestiging Kanunnikensven biedt gespecialiseerde buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m 13 jaar. De kinderen komen na schooltijd direct naar de groep. Omdat we een contactmoment erg belangrijk vinden, komen ouders/verzorgers hun kind zelf aan het einde van de dag ophalen.

Tijdens studiedagen en vakanties is de groep de hele dag geopend.

Suzanne Arts
Coördinator Planning en Advies
040 - 294 89 39
info@kluppluz.nl 

Ons adres
Kanunnikensven 1
5646 JD Eindhoven

LRK bso: 294777568

Plan route