Verwijzers en professionals

Jouw partner in ondersteuning op maat

voor kinderen en professionals.

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig. Op het gebied van communicatie, gedrag, cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling. KluppluZ biedt kinderen, maar ook professionals hulp met onderzoek, behandeling en gespecialiseerde (groeps)begeleiding. Dat kan op een vestiging, zoals op school of de kinderopvang, of thuis. Ons team kenmerkt zich door een veelzijdigheid aan expertise en professionaliteit. We richten ons op vroegsignalering en preventie waarbij het ons uitgangspunt is om kinderen in hun reguliere setting te versterken.

Preventief actie ondernemen

Helaas komt hulp voor kwetsbare kinderen vaak erg laat, waardoor er snel ingezet dient te worden op curatieve begeleiding. KluppluZ streeft er echter naar om waar nodig al in een vroeg stadium te interveniëren.

We richten ons op vroegsignalering en preventie waarbij het ons uitgangspunt is om kinderen in hun reguliere setting te versterken. Hierdoor kunnen we grotere problemen (zoals bijv. uitvallen) in een later stadium mogelijk voorkomen. Dat doen wij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, in samenspraak met de ouders en onze partners, zoals het onderwijs, de kinderopvang en gemeenten. Daarbij begeleiden we ook professionals in onderwijs en kinderopvang.

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.

Vergoeding in jouw gemeente?

Sommige kosten worden vergoed door de gemeente. Hiervoor heb je een beschikking (bewijs van toestemming) nodig die je aan kan vragen bij de gemeente. KluppluZ heeft contracten met verschillende gemeenten. Om te zien of onze diensten in jouw gemeente vergoed worden, vul je in de zoekbalk jouw gemeente in.

"Samen maakten we een plan waarin we beschreven hoe we met de doelen aan de slag zouden gaan"

Hoe geef je aandacht aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, terwijl je er tegelijkertijd voor zorgt dat andere kinderen geen aandacht tekort komen? Een team van Korein riep de hulp in van KluppluZ. Lees verder +

Lees meer ervaringen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag aan KluppluZ? Lees hier de veelgestelde vragen van professionals aan KluppluZ.

Veelgestelde vragen