Intern begeleider

Ieder kind ontwikkelt zich in haar eigen tempo. Bij sommige jonge kinderen verloopt hun ontwikkeling echter niet vanzelf. Dit wordt vaak zichtbaar bij de kinderopvang, bij peuterwerk of op de basisschool. 

Bij signalering is het van belang dit zo vroeg mogelijk te doen en te weten wie je dan kunt inschakelen. Dit gebeurt nu soms te laat. Hoe eerder de hulp komt, des te meer kans een kind op jonge leeftijd krijgt om optimaal tot ontwikkeling te kunnen komen. Het is belangrijk er zo vroeg mogelijk bij te zijn en met de ouders in gesprek te gaan om te bespreken wat hun kind aan ondersteuning nodig heeft. Expertise die vanuit KluppluZ geboden kan worden, helpt professionals in de kinderopvang daarbij.  

Wat doet een Intern Begeleider van KluppluZ?  

De Intern Begeleider: 

 • Is een vertrouwd gezicht bij de kinderopvang doordat zij met regelmaat de vestiging bezoekt. 
 • Observeert en adviseert ouders en pedagogisch professionals en leerkrachten met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.   
 • Ondersteunt professionals om voor kinderen en ouders de best passende begeleiding te bieden. 
 • Legt wanneer wenselijk contact met samenwerkingspartners rondom een kind of het gezin (consultatiebureau, gemeente of school). 
 • Kan ervoor zorgen dat ouders zich gesteund voelen bij de opvoeding van hun kind in de thuissituatie. 
 • Streeft er in haar handelen naar om een kind de benodigde ondersteuning te kunnen bieden op de plek waar het kind zit.   
Waarom een Intern Begeleider? 

Omdat... 

 • Kinderen op deze manier eerder, makkelijker en ook preventief ondersteuning krijgen. 
 • Door de hulp aan professionals binnen de kinderopvang, 90% van de kinderen niet hoeft uit te stromen. Zij kunnen de kinderen beter begeleiden. 
 • Professionals kinderen met een ondersteuningsbehoefte op deze manier beter kunnen begeleiden. 
 • Het kan bijdragen aan een betere samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs zodat meer kinderen kunnen doorstromen naar een reguliere school. Dit bevordert inclusie. 
 • Pedagogisch professionals en leerkrachten ervaren dat zij in hun werk worden ontlast. 

De Intern Begeleider heeft een preventieve en adviserende rol. De inzet versterkt de sociale basis rondom een kind. De regie ligt bij de ouders eventueel in samenwerking met de gemeente. KluppluZ kan gemeenten die dit anders willen inrichten ook ondersteunen met een Coach Passende Kinderopvang

Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Bel mij terug

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.