Vormen van begeleiding

Intern Begeleider 

Ieder kind ontwikkelt zich in haar eigen tempo. Bij sommige jonge kinderen verloopt hun ontwikkeling echter niet vanzelf. Dit wordt vaak zichtbaar bij de kinderopvang, bij peuterwerk of op de basisschool. 

Lees meer

Coach Passende Kinderopvang 

Passende opvang voor elk kind in de eigen wijk, dat is waar bijvoorbeeld in de gemeente Arnhem naar gestreefd wordt. Binnen de stedelijke missie kansengelijkheid en inclusie speelt de coach passende kinderopvang een belangrijke rol. Voornaamste doel van de coach is het versterken van de pedagogisch professional, waarbij de coaching zich richt op de pedagogisch educatieve vaardigheden VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en het bewust bekwaam handelen in de praktijk. 

Lees meer

Onderwijszorgarrangement (begeleiding op school)

Met het onderwijs-zorgarrangement van KluppluZ krijgen kinderen op school extra, preventieve ondersteuning. Het arrangement kan gericht zijn op aandacht en concentratie, sociale vaardigheden of boos gedrag in de klas. Met deze vorm van begeleiding wordt getracht om uitstroom naar het speciaal (basis) onderwijs te voorkomen. 

Lees meer

Kinderopvangzorgarrangement (begeleiding op kinderopvang)

Een kind ontwikkelt zich in fases/met sprongen. Niet alle kinderen maken op hetzelfde moment dezelfde ontwikkeling door. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Met het kinderopvang-zorg arrangement biedt KluppluZ preventieve ondersteuning voor het kind in de kinderopvang wanneer er signalen zijn ontstaan dat hij of zij (tijdelijk) een extra ondersteuningsbehoefte heeft. 

Lees meer