Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL)

Om ervoor te zorgen dat een langdurig of chronisch ziek kind toch onderwijs kan blijven volgen, moet er soms veel geregeld worden. In de eerste plaats is de school hiervoor verantwoordelijk. De school kan daarbij steun krijgen van een consulent OZL. Ook aan ouders biedt de consulent advies en hulp op het gebied van onderwijs. 

Ziek en toch onderwijs 

‘Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daarbij!’ In elke klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Hoe kunt u het onderwijs aan zo’n leerling het beste organiseren? Welke mogelijkheden zijn er? De consulent OZL van KluppluZ ondersteunt leerkrachten/docenten en ouders. Dit kost de school en ouders niets. Scholen kunnen in het kader van Passend Onderwijs een beroep doen op deze voorziening die wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. 

Voor wie?  

+ Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die acuut, ernstig of langdurig ziek zijn  
+ Ondersteuning in het primair- of het voortgezet onderwijs  
+ Ook voor oudere leerlingen van het mbo zijn er mogelijkheden 

De consulent OZL  

+ Heeft expertise op het gebied van ziektebeelden  
+ Maakt een vertaalslag naar het onderwijs  
+ Coördineert en stemt af met school, ziekenhuis, leerling en ouders  
+ Werkt samen en stemt af met ambulant begeleider, jeugdarts, leerplichtambtenaar, onderwijsconsulent, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  
+ Werkt samen met de consulent OZL van een Universitair Medisch Centrum + Organiseert thuisonderwijs als extra ondersteuning (optioneel)  
+ Zet ‘KlasseContact’ in (optioneel) Dit is een ICT-set waarmee een leerling vanuit thuis of het ziekenhuis de lessen in zijn eigen klas kan volgen en in contact kan blijven met zijn klasgenoten. 

Vakkundige ondersteuning door KluppluZ  

KluppluZ biedt ook voorlichting aan over onderwijs aan zieke leerlingen aan scholen, IB-netwerken en samenwerkingsverbanden. Kijk voor een consulent in uw regio op www.ziezon.nl. Ziezon is het landelijk netwerk waarin alle consulenten OZL zijn verenigd. Meer informatie over Ziezon? Bekijk dan dit filmpje.

Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Contact

"Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daarbij!"