Autisme

Ik denk dat mijn kind autisme heeft. Wat kan ik doen? Een autismetest? Wat is autisme eigenlijk? Als je worstelt met een of meer van dit soort vragen, kunnen we je helpen. Ons doel is nooit om 'een sticker te plakken'. Maar om (tijdelijke) extra ondersteuning te bieden. Zodat je kind weer lekker in zijn of haar vel komt te zitten. Want ieder kind verdient het om gelukkig te zijn.

Autisme

Wat is het?

Een kind met autisme verwerkt informatie op een andere manier in de hersenen. Anders dan de manier waarop onze samenleving is georganiseerd. Kinderen met autisme hebben daarom soms een steuntje in de rug nodig om mee te kunnen draaien in de samenleving. En ook hun ouders/ verzorgers kunnen iemand die tijdelijk naast hen staat en met hen meedenkt, goed gebruiken.

Zit je kind al vanaf jonge leeftijd niet lekker in zijn vel en is er sprake van intense emoties met name bij veranderingen of teleurstellingen? Dan kan dat een belangrijk signaal zijn. Als je merkt dat het welbevinden van je kind niet goed is, helpt het om de signalen en de situaties op te schrijven. Zo kun je een patroon herkennen. Misschien geeft dit informatie over de begeleidingsbehoefte van je kind. Of het geeft informatie over wat je voor het kind kunt aanpassen om het prettiger voor hem of haar te maken.

Duidelijk en voorspelbaar zijn is een eerste stap die je als ouder zelf kunt zetten. Dit zijn vragen die daarbij helpen:  

  • Hoe duidelijk ben ik naar mijn kind?  
  • Kan ik daar nog iets in veranderen?  
  • Kan ik iets visualiseren voor mijn kind? Denk aan een dagplanning of weekschema wat je bijvoorbeeld maakt met plaatjes op een magneet- of prikbord. 

Ieder kind is uniek en ook ieder kind met autisme is anders. Daarom is het belangrijk om goed naar een kind te kijken. Wij doen dit met ons team door middel van een psychologisch onderzoek. In veel gevallen wordt dit volledig vergoed. Ons doel is nooit om 'een sticker te plakken'. Dit kan wel als dit helpend kan zijn voor jouw kind. Een onderzoek heeft vooral als doel om jou gerichte adviezen te geven voor jouw kind voor thuis en op school/ op opvang en passende hulp en begeleiding te bieden.

Sara had veel angsten, ging niet graag naar school, sliep slecht, had last van prikkels en zat niet lekker in haar vel. Daarom zochten we hulp. Onder begeleiding van KluppluZ lieten we onderzoeken doen. Hieruit kwam de diagnose autisme. Daar hadden we zelf nooit aan gedacht. KluppluZ heeft ons geleerd hoe we om moeten gaan met autisme. Maar ook de school heeft dingen geleerd over hoe om te gaan met Sara. De rol die KluppluZ heeft gepakt in de samenwerking tussen de partijen was heel erg fijn. Die aanpak zorgt ervoor dat iedereen Sara begrijpt en kan helpen.

Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Contact

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.

"Het is onbetaalbaar dat je kind weer gelukkig mag worden"

Bij Sara dachten we nooit aan autisme. Ze maakt contact en heeft vriendjes en vriendinnetjes. De begeleiding van KluppluZ heeft ertoe geleid dat we onderzoeken lieten doen. Hieruit kwam tóch de diagnose autisme. Doordat we nu weten wat er speelt kunnen we haar ook echt helpen en hebben we weer een vrolijk kind. Lees verder +

MEER ERVARINGEN 

Nog meer extra hulp

Op het gebied van gedrag