Intelligentie

Wat bedoelen we met intelligentie? Hoe hangt dit samen met het presteren op school? En hoe wordt dit bepaald? Al deze vragen kunnen opspelen als het gaat om de ontwikkeling van je kind. Je hoopt natuurlijk dat je kind mee kan komen met het niveau en tempo van de klas. En dat het met plezier naar school gaat. Sommige kinderen lopen wat achter en andere juist weer voor op leeftijdsgenoten. Soms kan het verschil zo groot zijn dat het tot problemen leidt. KluppluZ kan helpen de mate van intelligentie bij je kind vast te stellen. En om passende ondersteuning aan te bieden. Thuis, op school of op de opvang.

Intelligentie

Wat is het?

Bij intelligentie wordt vaak als eerste gedacht aan hoe slim iemand is. Maar het is meer dan dat. Het is het vermogen om te denken, te begrijpen en te creëren. Oftewel, cognitieve intelligentie. Maar er zijn ook andere vormen van intelligentie. Bijvoorbeeld ‘emotionele’ intelligentie waarbij het gaat om het herkennen en begrijpen van je eigen emoties en de emoties van een ander. Ook gaat het om de talenten die iemand heeft. Bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, verbanden kunnen leggen, muziek maken, tekenen of woordenschat.   

Soms zul je merken dat een kind wat sneller gaat in zijn of haar ontwikkeling. Dan spreken we van hoogbegaafdheid. Oftewel, een hogere intelligentie. In andere gevallen kun je merken dat een kind wat achterloopt in de ontwikkeling in vergelijking met zijn of haar leeftijdsgenoten. 

Het kind:  

  • komt minder makkelijk mee in de groep;  
  • voelt zich onzeker;  
  • wordt overvraagd;  
  • kan niet aan de verwachtingen voldoen;  
  • gaat niet met plezier naar school.  

Het kan dat je meer wilt weten over de intelligentie en ontwikkeling van je kind. Bijvoorbeeld bij het maken van een schoolkeuze of problemen die zich afspelen op school en/of thuis. Een intelligentietest of ook wel capaciteitenonderzoek genoemd kan daarbij helpen. Het geeft inzicht in de sterke en minder sterke kanten van je kind. Voorbeelden van een dergelijke test is de WISC-V-NL  en de NIO-toets.  

De psychologen en orthopedagogen van KluppluZ kunnen dit samen met jou en jouw kind onderzoeken. Vanuit dit onderzoek wordt niet alleen naar het intelligentieniveau gekeken, maar er volgt ook een advies waarmee de school van je kind en jij als ouder mee aan de slag kunnen.  

Soms heeft een kind een onafhankelijk persoon nodig, die kan horen wat een kind niet kan vertellen. Met de juiste hulp van KlupppluZ kan een kind weer volop tot bloei komen.   

De zoon van Yvonne kreeg in groep 7 het advies voor mavo/havo. De leraar in groep 8 twijfelde hieraan. In overleg met Yvonne, deed de school een capaciteitenonderzoek. Het gaf een goed beeld over wat haar zoon in huis heeft en is een mooie ondersteuning bij het vormgeven van het schoolkeuze-advies. 

Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Contact

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.

Nog meer extra hulp

Op het gebied van leren