Vormen van begeleiding

Een helpende hand

voor ieder kind.

Ieder kind verdient het om gelukkig te zijn. Om lekker in zijn of haar vel te zitten. Dat gaat niet bij alle kinderen vanzelf; soms hebben zij hier (tijdelijk) extra ondersteuning bij nodig. KluppluZ begrijpt dat als geen ander en biedt hen de begeleiding en aandacht die ze verdienen.

Gespecialiseerde groepsbegeleiding

Soms heeft een kind (tijdelijk) extra ondersteuning nodig. Vindt een kind het moeilijk om contact te maken? Is het fijn als een kind leert aangeven wat het wel of niet leuk vindt? Onze pedagogisch professionals begeleiden de kinderen om dit te leren. Als het kan, bieden wij deze begeleiding op de opvangvestiging waar het kind zit, of in de klas. Soms kan dat niet. Dan bieden wij gespecialiseerde groepsbegeleiding op een van onze eigen vestigingen.  

Lees meer

Begeleiding op kinderopvang

Een kind ontwikkelt zich in fases/met sprongen. Niet alle kinderen maken op hetzelfde moment dezelfde ontwikkeling door. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Met het kinderopvang-zorg arrangement biedt KluppluZ preventieve ondersteuning voor het kind in de kinderopvang wanneer er signalen zijn ontstaan dat hij of zij (tijdelijk) een extra ondersteuningsbehoefte heeft. 

Lees meer

Begeleiding thuis

Soms lukt opvoeden even niet zoals ouders/verzorgers het graag zouden willen. In deze situaties biedt KluppluZ de mogelijkheid van een tijdelijke begeleiding in de thuissituatie. Door met een gespecialiseerde medewerker van KluppluZ te kijken naar oorzaken van gedrag en samen te zoeken naar oplossingen, krijgen ouders weer grip op de opvoeding en vertrouwen in de aanpak van hun kind.

Lees meer

Begeleiding op school

Met het onderwijs-zorgarrangement van KluppluZ krijgen kinderen op school extra, preventieve ondersteuning. Het arrangement kan gericht zijn op aandacht en concentratie, sociale vaardigheden of boos gedrag in de klas. Met deze vorm van begeleiding wordt getracht om uitstroom naar het speciaal (basis) onderwijs te voorkomen.

Lees meer

Diagnostiek en Behandeling

Als er vragen zijn over het gedrag van een kind, is het fijn om hier antwoorden op te krijgen. Soms kunnen we een kind alleen goed helpen, als we eerst onderzoek doen. In opdracht van ouders en school doet KluppluZ onderzoek naar gedragsproblemen, leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen bij kinderen van 3 tot 18 jaar. Ook voor diagnose stellend onderzoek naar bijvoorbeeld autisme, ADHD, of dyslexie kunnen ouders bij KluppluZ terecht.

Lees meer