Diagnostiek en Behandeling

Als er vragen zijn over het gedrag van een kind, is het fijn om hier antwoorden op te krijgen. Soms kunnen we een kind alleen goed helpen, als we eerst onderzoek doen. In opdracht van ouders en school doet KluppluZ onderzoek naar gedragsproblemen, leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen bij kinderen van 4 tot 18 jaar. Bij kinderen jonger dan 4 jaar denken wij graag mee in passende mogelijkheden. Ook voor classificerend stellend onderzoek naar bijvoorbeeld autisme, ADHD, of dyslexie kunnen ouders bij KluppluZ terecht.

Soms laat een kind kenmerken zien die lijken op Autisme, ADHD of Hoogbegaafdheid. Bij KluppluZ helpen we kinderen ook zonder classificatie. Wij geloven erin dat een kind met de juiste hulp weer volop tot ontwikkeling kan komen. Bij KluppluZ staat het kind centraal en niet de classificatie.

Het kan echter zijn dat we vinden dat een classificatie een kind juist wel verder helpt. Aan de hand van onderzoeksresultaten ontvangen ouders, en desgewenst school, een advies waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Soms is behandeling of ondersteuning door een psycholoog of orthopedagoog wenselijk, KluppluZ ondersteunt hierbij graag.

Financiering is mogelijk door gemeente, school, verwijzers of ouders. Bij vragen neem contact met ons op.

Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Contact

Behandeling

Deze vorm van hulp wordt ingezet wanneer begeleiding of een training onvoldoende helpt, om de ontwikkeling van een kind te stimuleren. De behandeling, ook wel traject genoemd, wordt gegeven door een orthopedagoog of psycholoog in samenwerking met een regiebehandelaar. De eis om een regiebehandelaar te koppelen aan een traject is conform de Jeugdwet. Behandeling wordt vergoed vanuit de Jeugdwet of door ouders.

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.

"Het is onbetaalbaar dat je kind weer gelukkig mag worden"

Bij Sara dachten we nooit aan autisme. Ze maakt contact en heeft vriendjes en vriendinnetjes. De begeleiding van KluppluZ heeft ertoe geleid dat we onderzoeken lieten doen. Hieruit kwam tóch de diagnose autisme. Doordat we nu weten wat er speelt kunnen we haar ook echt helpen en hebben we weer een vrolijk kind. Lees verder +

MEER ERVARINGEN