Meervoudig onderzoek

Als er over het gedrag en de ontwikkeling van een kind meerdere vragen zijn op één of meerdere aandachtsgebieden, of er vraag is naar een mogelijke diagnose, is het goed om de ontwikkeling breed te bekijken.

In een breed psychologisch onderzoek wordt aan de hand van de vooraf opgestelde hulpvragen en met gebruik van verschillende instrumenten en methoden de ontwikkeling in kaart gebracht. Dit wordt vaak bekostigd vanuit de Jeugdwet, maar bekostiging door ouders of school is ook mogelijk.  

Onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog met een diagnostiek aantekening en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registratie, onder supervisie van de regiebehandelaar (GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist NVO of Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP).  

Een breed psychologisch onderzoek bevat de volgende onderdelen:  

  • Intakegesprek  
  • Observatie(s)  
  • Vragenlijsten  
  • Testonderzoek bij het kind  
  • Rapportage met handelingsgerichte adviezen  
  • Interdisciplinair overleg  
  • Nabespreking met ouders (en evt school, kind en andere betrokkenen)  
  • Evaluatie  
  • Terugkoppeling naar de eventuele verwijzer  
Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Contact

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.