Dyslexie

Wat is Dyslexie? Hoe herken je Dyslexie bij je kind? Wat is de oorzaak van Dyslexie? En hoe zit het met een Dyslexieonderzoek? KluppluZ geeft antwoord en helpt je verder. Door met jou en de school van jouw kind mee te denken wat jouw kind nodig heeft om zich tot een betrokken, gelukkig en zelfverzekerd kind te (blijven) ontwikkelen. Wij geloven namelijk dat elk kind zich verder kan ontwikkelen als het de juiste begeleiding krijgt. 

Dyslexie

Wat is het?

Het woord ‘Dyslexie’ komt uit het Grieks en Latijn. ‘Dys’ staat voor niet goed functioneren. ‘Lexis’ betekent woorden of taal. Dyslexie betekent dus moeite met taal. Lezen, spellen en schrijven gaat dan moeizaam. Bij Dyslexie gaat het over een stoornis in het ‘technisch lezen’. Dit is het omzetten van de letters naar klanken. Je spreekt pas van Dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de moeite met het lezen kunnen verklaren.  

 1. Een misvatting over Dyslexie is dat je dan ook minder slim bent. Ook hele slimme mensen kunnen Dyslexie hebben.  
 2. Ook is het een misvatting dat Dyslexie wordt veroorzaakt door algemene leerproblemen of door gebrekkig onderwijs. Het kan goed zijn dat het op andere vlakken van de leerontwikkeling wel goed gaat. 
 3. Dyslexie is erfelijk en dus is er niets aan te doen. Het is wél mogelijk om de leesproblemen te verminderen en de leesprestaties te verbeteren. Daarnaast bloeien kinderen vaak al op wanneer ze erkend worden in hun lees-en spellingsproblemen.  

Dyslexie wordt vaak al op jonge leeftijd bij kinderen ontdekt. De eerste signalen kunnen al van een kleuterjuffrouw komen, maar vooral tijdens het leren lezen in groep 3 vallen deze kinderen vaak op. Wat vaak als eerste opvalt is dat de ontwikkeling van taal achterloopt ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dit kan zich uiten in:  

 • Moeite met aanleren van namen, liedjes of rijmpjes;  
 • Moeite om op woorden te komen;  
 • Moeite met letters omzetten tot klanken. Vooral het verschil tussen de klanken als m, n en ng of eu, uu en ui is lastig;  
 • Hardop voorlezen. Dit gaat traag en niet vloeiend. Soms gaan kinderen spellen of naar klanken raden.  
 • Woorden schrijven zoals je ze hoort. Oftewel, ‘fonetisch schrijven.’  
 • Letters worden vaak door elkaar gehaald of gespiegeld. Dorp wordt bijvoorbeeld drop.  
 • Moeite met onthouden van woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes. Vaak gaat het ten koste van het begrijpen van de tekst.  
 • Ontwijkend gedrag bij het (voor)lezen;  
 • Grote verschillen tussen de lees- (en spellings)vaardigheid ten opzichte van andere vaardigheden;  
 • Verminderde schoolmotivatie en/of verminderd welbevinden en zelfvertrouwen gerelateerd aan school.  

Dyslexie kan ernstige gevolgen hebben voor de schoolprestaties, de schoolmotivatie en het welbevinden van een kind. Daarom is het erg belangrijk om Dyslexie op tijd te signaleren en passende begeleiding te bieden.   

Vermoed je dat jouw kind Dyslexie heeft? Dan is het goed om als eerste in gesprek te gaan met de basisschool van jouw kind. Zij kunnen extra ondersteuning bieden en werken volgens het Dyslexieprotocol. Is dit niet voldoende voor jouw kind om mee te komen in de klas? Dan kun je een Dyslexieonderzoek laten doen door een professional (orthopedagoog/psycholoog). Om Dyslexie te kunnen vaststellen moet aan de voorwaarden van het Dyslexieprotocol zijn voldaan. Soms is het nodig dat een kind eerst nog langer of vaker begeleiding krijgt op school.  

 Een dyslexieonderzoek kan worden vergoed via:  

 • Jeugdzorg*. Hier gelden de regels van vergoeding EED. Deze worden beoordeeld door een poortwachter. De poortwachter wordt door de gemeente aangewezen en is vaak het Samenwerkingsverband van de regio. De school van jouw kind zorgt dan voor het indienen van het dossier van jouw kind. Daarna kan je een goedkeuring krijgen.  
 • Scholen. Soms is hier een budget voor.  
 • Ouders. 

De orthopedagogen en psychologen van KluppluZ kunnen het Dyslexieonderzoek doen. Op basis van het Dyslexieonderzoek kunnen zij advies geven voor verdere aanpak van de leesproblemen van je kind. De meeste kinderen met Dyslexie leren uiteindelijk lezen.  

Met de juiste hulp en ondersteuning kan ook jouw kind zich verder ontwikkelen in taal. Op zijn of haar tempo.  

*dit geldt alleen voor gemeenten waarmee Kluppluz een contract heeft.   

Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Contact

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.

Nog meer extra hulp

Op het gebied van leren