Dyslexieonderzoek

Sommige kinderen hebben op school veel moeite met technisch lezen, soms gecombineerd met spelling, terwijl zij op de overige vakken wel goed vooruit gaan. Bij deze kinderen kan er sprake zijn van dyslexie, wat met een dyslexieonderzoek bekeken kan worden.

Tijdens dit onderzoek wordt de lees- en spellingsontwikkeling in kaart gebracht evenals dyslexietyperende vaardigheden en overige vaardigheden die hierbij van belang zijn. Op basis hiervan kan dyslexie vastgesteld worden en kunnen ook handelingsadviezen gegeven worden voor de verdere aanpak van de problemen van het kind. Voor een dyslexieonderzoek plaats kan vinden moet het dyslexieprotocol op de basisschool gevolgd zijn en moet er sprake zijn geweest van voldoende extra ondersteuning op school.

Een dyslexieonderzoek kan plaatsvinden via de vergoede jeugdzorg, hiervoor moet aan de criteria van vergoeding EED worden voldaan, dit wordt beoordeeld door een door de gemeente aangewezen poortwachter (in veel gevallen het samenwerkingsverband van de regio). Dit is per gemeente verschillend. Neem contact op met KluppluZ voor meer informatie. Ouders of scholen kunnen ook zelf een dyslexieonderzoek bekostigen. Er moet dan wel aan de voorwaarden van het dyslexieprotocol zijn voldaan.

Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Contact

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.