Begeleiding op school

Met het onderwijs-zorgarrangement van KluppluZ krijgen kinderen op school extra, preventieve ondersteuning. Het arrangement kan gericht zijn op aandacht en concentratie, sociale vaardigheden of boos gedrag in de klas. Met deze vorm van begeleiding wordt getracht om uitstroom naar het speciaal (basis) onderwijs te voorkomen.

Betere aansluiting binnen het onderwijs 

Met dit zorgarrangement kan worden voorkomen dat leerlingen veelvuldig een time-out krijgen of misschien zelfs geschorst worden. Samen met de ouders en school stelt KluppluZ een begeleidingsplan op en wordt gekeken hoe de leerling betere aansluiting kan krijgen binnen het onderwijs. Hierbij vraagt de communicatie, het gedrag en de sociale ontwikkeling van de leerling onze specifieke aandacht.   

Hoe kunnen we het kind het beste helpen? 

KluppluZ vindt dat het kind altijd centraal moet staan. Dit wordt ook in het passend onderwijs zo gesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat de school al in actie kan komen zodra er signalen zijn dat een leerling het moeilijk heeft. KluppluZ biedt een op maat in te zetten traject. Hierbij is de eerste stap dat een gespecialiseerde KluppluZ-medewerker met de leerling, ouders en school in gesprek gaat om te onderzoeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Vervolgens onderneemt KluppluZ actie om de ondersteuning te bieden en de verbinding met school te houden, het probleem (indien mogelijk) op te lossen en het kind in het schoolritme te houden. Dat is maatwerk; het ene kind is ermee geholpen als hij tijdelijk wat minder lessen volgt, de ander heeft een paar keer per week extra ondersteuning nodig en weer een ander kind is op de rit te houden door hem een deel van de week met zijn of haar handen te laten werken. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden, maar als gevolg van structuren, regelgeving en gewoonten is dit voor scholen zonder ondersteuning soms niet te realiseren.   

Ontwikkeling op eigen wijze 

Het arrangement is kortdurend of voor een langere periode inzetbaar, afhankelijk van de vraagstelling. Het doel is om kinderen en hun omgeving een passend aanbod te bieden en zo veel mogelijk aan te sluiten op de mogelijkheden en krachten van de leerling. Zo kan deze op zijn of haar eigen wijze groeien en zich ontwikkelen.   

Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Contact

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.

“Fijn dat er naar je geluisterd wordt en dat je serieus genomen wordt”

Onze dochter is nu 8,5 jaar. Toen ze 5 jaar was had ze wat problemen en spanningen op school, daar dachten ze aan hoogbegaafdheid. Haar juf is gelukkig heel proactief en heeft haar wat extra uitdaging gegeven. Al snel merkten we dat ze beter in haar vel kwam te zitten. We hebben zelf ook informatie over het gedrag van onze dochter opgezocht. In eerste instantie waren we hierin terughoudend, want we wilden niet dat ze zich anders zou gaan voelen. Maar al snel vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Lees verder +

MEER ERVARINGEN