Coach passende kinderopvang

Passende opvang voor elk kind in de eigen wijk, dat is waar bijvoorbeeld in de gemeente Arnhem naar gestreefd wordt. Binnen de stedelijke missie kansengelijkheid en inclusie speelt de coach passende kinderopvang een belangrijke rol. Voornaamste doel van de coach is het versterken van de pedagogisch professional, waarbij de coaching zich richt op de pedagogisch educatieve vaardigheden VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en het bewust bekwaam handelen in de praktijk. 

Individueel 

Samen met de pedagogisch professional brengt de coach de groep en het individuele kind goed in beeld. Soms blijkt dat de ontwikkeling bij een kind anders verloopt. In dat geval zorgt de coach passende kinderopvang er samen met ouders en de pedagogisch professional voor, dat een kind ondersteuning en passende begeleiding krijgt. Zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. De voorliggende inzet van ambulante begeleiding vanuit het Arnhemse team ambulante begeleiding passende kinderopvang is hier een voorbeeld van. 

Op de groep 

Naast individuele trajecten ondersteunt de coach passende kinderopvang de pedagogisch professional in het neerzetten van een passend groepsaanbod, waarin kansen gecreëerd worden voor elk kind. 

Wat doet een Coach Passende Kinderopvang van KluppluZ? 

De Coach Passende Kinderopvang:

  • Is een vast vertrouwd gezicht op de kinderopvang doordat zij structureel op de vestiging aanwezig is. 
  • Coacht de pedagogisch professionals op de groep waarbij er structureel overleg is, gericht op het educatieve aanbod, klimaat op de groep en de kwaliteitseisen VVE. 
  • Coacht en adviseert pedagogisch professionals. Daarnaast kan zij ouders adviseren over de ontwikkeling en begeleiding van hun kind. 
  • Draagt samen met de professionals op de groep zorg voor een passende begeleiding van alle kinderen gericht op hun specifieke ontwikkelings- en ondersteuningsbehoefte in de context van de groep 
  • Legt wanneer wenselijk contact met samenwerkingspartners rondom een kind of het gezin (consultatiebureau, gemeente, school, jeugdzorg en het wijkteam). 
  • Versterkt de beroepshouding van de pedagogisch professional ten aanzien van de stedelijke missie Kansengelijkheid en Inclusie. 

De Coach Passende Kinderopvang heeft de regie op het contact met ouders, kinderopvang en onderwijs. KluppluZ kan gemeenten die dit anders willen inrichten ook ondersteunen met een Intern Begeleider.  

Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Bel mij terug

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.