Ambulant begeleider passende kinderopvang

Passende opvang voor elk kind in de eigen wijk, dat is waar bijvoorbeeld in de gemeente Arnhem naar gestreefd wordt. Binnen de stedelijke missie kansengelijkheid en inclusie speelt de ambulant begeleider passende kinderopvang een belangrijke rol.

De ambulant begeleider werkt op aanvraag van de coach passende kinderopvang om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Daarbij adviseert en coacht de ambulant begeleider hoe het kind zich maximaal kan ontwikkelen binnen de setting van een peutergroep of kinderdagverblijf. Met als doel dat het kind zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Er wordt intensief samengewerkt met ouders en in doorgaande lijn met het onderwijs. 

Wat doet een ambulant begeleider passende kinderopvang? 

Begeleiding van het kind in de groep 

  • Brengt de ontwikkeling van het kind in kaart door middel van observatie op de groep en een huisbezoek bij het kind thuis.  
  • Maakt een passend begeleidingsverslag met opgestelde doelen en een plan van aanpak.  
  • Komt een keer per week voor anderhalf à twee uur op de groep om het kind aan de hand van de opgestelde doelen te begeleiden. 
  • Adviseert en coacht de pedagogisch professionals om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij worden kennis, expertise en vaardigheden aangeboden en overgedragen aan de pedagogisch medewerkers. 

Ouderondersteuning in de thuissituatie 

  • De ambulant begeleider begeleid het proces van ouders. 
  • Werkt vanuit de hulpvraag van ouders. 
  • Mogelijkheid tot het bieden van kortdurende ouderondersteuning in de thuissituatie. Doel: ouders meer inzicht bieden in de ontwikkeling van hun kind en de vaardigheden van ouders versterken en vergroten. 
Wil jij weten hoe wij

Jou kunnen helpen?

Meld je aan

Bekijk onze vestigingen Bel mij terug

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.